U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

EU values and health digitalization: the inclusion of vulnerable groups

Icon EVENT EU values and health digitalization: the inclusion of vulnerable groups

22 November 2021 11:00 – 12:30
Online

The EU Health Policy Platform is hosting a webinar on 'EU values and health digitalization: the inclusion of vulnerable groups'. The webinar will focus on three topics:

EU values in the...

Read more
New beginnings? The European Pillar of Social Rights and the new Commission

Icon EVENT New beginnings? The European Pillar of Social Rights and the new Commission

24 March 2020 10:00 – 16:00
ETUI meeting room, 7th floor

The idea behind this conference is to explore the potential, but also the challenges, of outlining an EU social agenda that is mainly based on the European Pillar of Social Rights (EPSR). While...

Read more
Friends of Europe and EIT Food’s “Future of Food Conference"

Icon EVENT Friends of Europe and EIT Food’s “Future of Food Conference"

20 November 2019 09:00 – 16:15
Brussel

Friends of Europe and EIT Food are delighted to invite you to their first Brussels conference on “The Futureof Food”, aimed at creating a platform that is solutions-oriented and open to discussion...

Read more
Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Icon CALL Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline:

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gefinancierd in het kader van het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-20201. EaSI is een...

Read more
European Societal Challenges: The Future of Human-Robot Interaction

Icon EVENT European Societal Challenges: The Future of Human-Robot Interaction

6 February 2019 15:30 – 18:30
European Parliament, Brussels

White Rose Brussels will be holding a robotics event on 6 February 2019, at 15:30-18:30, followed by a networking reception at the European Parliament.

Read more
Integration of refugees and newcomers in the labour market - European Week of Regions and Cities 2018

Icon EVENT Integration of refugees and newcomers in the labour market - European Week of Regions and Cities 2018

10 October 2018 09:00 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

As part of the European Week of Regions and Cities, the Flanders-Europe Liaison Agency (VLEVA) is organising an event in cooperation with the Department of work and social economy of the Flemish...

Read more
Towards Creative Inclusion in Adult Education

Icon EVENT Towards Creative Inclusion in Adult Education

18 September 2018 09:30 – 14:00
EESC (JDE61), Belliardstraat 99, Brussel

Read more

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Werk en Sociale Zaken

Wij verlenen steun aan o.a. de volgende gebieden:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Follow us