Europees Defensiefonds - EDF

Inleiding

Het Europees Defensiefonds beoogt het concurrentievermogen, de efficiëntie en het innovatievermogen van de Europese industriële en technologische defensiebasis in de gehele Unie te bevorderen, hetgeen een bijdrage moet leveren aan de strategische autonomie en vrijheid van handelen op het gebied van defensie. Dit dient bereikt te worden door ondersteuning te bieden aan gezamenlijke acties en grensoverschrijdende samenwerking, waaronder samenwerking tussen het KMO onderling, een versterkte flexibiliteit van zowel de toeleverings- als de waardeketens en het bevorderen van onderzoek en technologische ontwikkeling in elke fase van de industriële levenscyclus van defensieproducten en -technologieën.

Welke soort acties:

Het fonds bestaat uit drie onderdelen:

 • Onderzoek

 • Ontwikkeling

 • Acquisitie

Het fonds ondersteunt concurrerende en gezamenlijke defensieprojecten gedurende de hele cyclus van onderzoek en ontwikkeling voor een grotere impact.

De EU zal de totale kosten tijdens de onderzoeksfase rechtstreeks financieren, met name door middel van subsidies. Na die fase zal het fonds de investeringen van de lidstaten aanvullen door tot 20% van de kosten voor de ontwikkeling van prototypes en tot 80% van de daaruit voortvloeiende certificerings- en testactiviteiten mee te financieren.

Het Fonds dekt de acquisitiefase niet. Wanneer lidstaten gezamenlijk besluiten om een capaciteit te verwerven, bijvoorbeeld door gezamenlijk helikopters aan te schaffen, kan de Commissie praktische ondersteuning bieden, helpen bij de selectie van effectieve financiële regelingen, voorwaarden en raamovereenkomsten verstrekken en advies geven over eigendomsstructuren.

Goed om weten

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, test/demonstratie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, minimaal 3 EU-partners nodig.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tender Opportunities.

Het Europees Defensiefonds is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/697 inzake de oprichting van het Europees Defensiefonds

Synergieën

zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Ruimtevaartprogramma

 • Horizon Europe

Doelstellingen

Het Europees Defensiefonds draagt bij tot de strategische autonomie van Europa bij de bescherming en verdediging van zijn burgers. Het zal de nationale investeringen in defensie coördineren, aanvullen en versterken.

Het fonds bevordert de samenwerking tussen de lidstaten bij de productie van de modernste en interoperabele defensietechnologie en -apparatuur. Het fonds moedigt de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan samenwerkingsprojecten sterk aan en bevordert baanbrekende innovatie-oplossingen.

Budget

Budget 2021-2027: € 8 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Veiligheid en defensie

Info & contact

 • Website fonds

Europees Defensiefonds (EDF)

 • Vlaams contactpunt

Mark Antonissen (VLAIO)
E. mark.antonissen@vlaio.be

 • Contact Europese Commissie:

DG DEFIS