U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Het programmaluik Jeugd, het Youth in Action-luik voor jeugdprojecten, zet in op:

 • Leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en -organisaties: voor betere kerncompetenties en vaardigheden van (kansarme) jongeren, grotere democratische participatie, meer participatie op de arbeidsmarkt, actief burgerschap, interculturele dialoog, sociale inclusie en solidariteit;
 • Kwaliteitsverbetering in jeugdwerk door nauwere samenwerking in de sector of met andere sectoren;
 • Flankerende beleidshervormingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor een beter onderbouwd jeugdbeleid;
 • Erkenning van niet-formeel en informeel leren via Europese instrumenten en uitwisseling van goede praktijken en
 • Een grotere internationale dimensie van jongerenactiviteiten en een grotere rol voor jeugdwerkers, jeugdleiders en jeugdorganisaties in buitenlandse acties van de Unie

Doelstellingen

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Individuele leermobiliteit, waaronder groepsuitwisselingen, Europees Vrijwilligerswerk. Voor jeugdwerkers: opleiding of netwerkactiviteiten voor jeugdwerk, jeugdorganisaties en jeugdleiders;  
 • Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken;
  • strategische partnerschappen: jongereninitiatieven, projecten voor peer learning of uitwisseling over actief burgerschap, participatie in democratie en ondernemerschap en
  • samenwerking, capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling met organisaties in programma- en partnerlanden
 • Ondersteuning van beleidshervormingen: dit is een gecentraliseerde actie op Europees niveau, bv. de uitvoering van de Europese jeugdbeleid-agenda

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik jeugd bedraagt 1,475 miljard euro (21,7 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • jongeren van 13 tot 30 jaar en
 • elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport.

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

JINT vzw
jint@jint.be
T 02 209 07 20
www.jint.be

Meer lezen
www.youthinaction.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons