Brexit Adjustment Reserve - BAR

Inleiding

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt voor allerlei partijen negatieve gevolgen met zich mee. Van nieuwe handelsbelemmeringen, visquota in Britse wateren tot de herintegratie van EU-burgers, alle raken de financiële situatie van veel EU-lidstaten. Om deze reden heeft de Commissie de BAR in het leven geroepen om sectoren, bedrijven en lokale gemeenschappen die zwaar getroffen zijn door de Brexit te ondersteunen. Het betreft een eenmalig noodfonds dat beschikbaar zal blijven tot 2025.

Met de Brexit kwam er een einde aan het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de EU en het VK. De EU en het VK vormen nu twee afzonderlijke markten. Dit creëert belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor grensoverschrijdende mobiliteit en uitwisselingen, met gevolgen voor overheden, bedrijven, burgers en belanghebbenden aan beide kanten.

De Brexit heeft een enorme economische impact op Vlaanderen. Samen met Ierland, Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Om de impact van de Brexit binnen Vlaanderen zoveel mogelijk op te vangen, lanceert de Vlaamse Regering in samenwerking met de Europese Unie deze oproep tot BAR-financiering voor getroffen ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten.

De BAR-middelen bieden ondersteuning voor projecten en maatregelen met als doel het verzachten van de impact van de Brexit.

Voor meer informatie over de BAR kan je ook steeds terecht op de website van de Europese Commissie: Brexit Adjustment Reserve.

Doelstellingen

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) biedt ondersteuning om de negatieve economische, sociale, territoriale en in enkele gevallen milieugevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tegen te gaan in de lidstaten.

Acties

De Brexit Adjustment Reserve is te gebruiken voor verschillende acties, waaronder:

 • economische steun voor bedrijven en lokale gemeenschappen (inclusief de visserij);

 • investeringen in het creëren van banen die door de Brexit zijn weggevallen

 • maatregelen ter bevordering van de herintegratie van EU-burgers;

 • maatregelen om het functioneren van de grenscontroles te waarborgen;

 • maatregelen voor communicatie, voorlichting en bewustmaking van burgers en bedrijven over veranderingen in hun rechten en plichten als gevolg van de Brexit.

Goed om weten 

 • Projecttype

projecten die direct gericht zijn op het verzachten van de negatieve gevolgen van de Brexit in Vlaanderen

Door de Brexit hebben veel organisaties aanpassingen moeten doen om competitief te blijven en om hun weg te vinden binnen de nieuwe (markt)situatie.

Met deze oproep steunen we projecten waarbij een directe link met de negatieve gevolgen van de Brexit aantoonbaar is, en die voldoen aan de staatssteunregels.

Enkele voorbeelden:

 • ontwikkelen van een nieuwe logistieke oplossing

 • aanpassen van de bevoorradingsketen

 • werkingskosten voor grens- en douanefaciliteiten

 • investeringen met betrekking tot grens- en veiligheidscontroles

 • trajecten met betrekking tot certificering, etikettering, markering

 • kosten in verband met de opleiding van werknemers of de aanwerving van extra personeel voor het beheer van de nieuwe douaneformaliteiten

 • Europese partners nodig?

Neen 

 • Cofinanciering

maximum 80% tot 100% van de aanvaarde ingediende kosten afhankelijk van type van organisatie

 • Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van VLAIO

Begunstigden

Ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten die een negatieve impact ondervinden van de Brexit

 • Kmo's
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

 • Economisch beleid
 • Handel
 • Ondernemingsbeleid
 • EU-algemeen
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Cultuur en media
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Plattelandsbeleid
 • Stedelijk beleid

Info & contact

Alle informatie vind je op de website van VLAIO 

Stel je vraag via e-mail naar brexit@vlaio.be. De projectadviseurs van het BAR-team staan ter beschikking om jouw project te begeleiden.