Home >

EU-Nieuws

Hier vind je het Europese nieuws van de dag voor alle thema's. 

Akkoord over havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval

Icon NIEUWS Akkoord over havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval

14 december 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de derde triloog op 12 december zijn het Europees Parlement en de Raad tot een akkoord gekomen over de richtlijn voor havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval (PRF-richtlijn). ...

Lees meer
Kortsluiting in onderhandelingen voor Europese elektriciteitsmarkt

Icon NIEUWS Kortsluiting in onderhandelingen voor Europese elektriciteitsmarkt

13 december 2018 - door Melanie De Caluwé

Europese wetgevers komen niet tot een akkoord over de elektriciteitsrichtlijnen.

Lees meer
Veel lidstaten tegen vertrouwelijkheid elektronische communicatie

Icon NIEUWS Veel lidstaten tegen vertrouwelijkheid elektronische communicatie

12 december 2018 - door Veronique Vennekens

Lidstaten in de Raad blijven verdeeld over het ontwerpvoorstel over de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie.

Lees meer
EU zet stap voorwaarts in milieuvriendelijker meststoffenbeleid

Icon NIEUWS EU zet stap voorwaarts in milieuvriendelijker meststoffenbeleid

12 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De ambassadeurs van de Europese Unie (EU) kwamen vandaag tot een akkoord met het Europees Parlement over nieuwe handelsregels van bemestingsproducten in de EU.

Lees meer
Commissie stelt nieuwe btw-maatregelen e-commerce voor

Icon NIEUWS Commissie stelt nieuwe btw-maatregelen e-commerce voor

12 december 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie heeft nieuwe maatregelen op tafel gelegd om e-commerce beter te faciliteren en btw-fraude tegen te gaan. Een van de problemen momenteel is dat een online verkoper van goederen zich...

Lees meer
EU-instellingen komen tot akkoord over kader voor import van culturele goederen

Icon NIEUWS EU-instellingen komen tot akkoord over kader voor import van culturele goederen

12 december 2018 - door Veronique Vennekens

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een politiek akkoord bereikt over het opstellen van een regelgevingskader voor de import van culturele goederen in de Europese Unie om...

Lees meer
Jouw stem in Europa: kosteloze toewijzing in het EU-emissiehandelssysteem

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: kosteloze toewijzing in het EU-emissiehandelssysteem

12 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie wil graag jouw mening over de regels voor kosteloze toewijzing in het kader van het EU-ETS. Deze openbare raadpleging staat open tot 22 februari 2019.

Lees meer
De toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding na 2020

Icon NIEUWS De toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding na 2020

12 december 2018 - door Hanne De Roo

Het drieledige Raadgevend Comité voor de Beroepsopleiding (ACVT) keurde op 3 december unaniem een advies goed over de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding na 2020.
Het advies van de...

Lees meer
Update: burgerdialogen en burgerconsultaties

Icon NIEUWS Update: burgerdialogen en burgerconsultaties

12 december 2018 - door Nand De Klerck

In de aanloop naar de Europese Raad maakt de Europese Commissie vandaag een voortgangsverslag bekend over de burgerdialogen en burgerraadplegingen.

Lees meer
Interinstitutioneel akkoord voor bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen

Icon NIEUWS Interinstitutioneel akkoord voor bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen

12 december 2018 - door Hanne De Roo

Het Europees Parlement heeft met een zeer grote meerderheid (585 stemmen voor, 46 tegen, 35 onthoudingen) het interinstitutioneel akkoord over de tweede herziening van de richtlijn betreffende de...

Lees meer
Volg ons