Home >

EU-Nieuws

Hier vindt u het Europese nieuws van de dag voor alle thema's. 

Klimaat: Europese leiders hebben hun standpunt klaar voor de COP24

Icon NIEUWS Klimaat: Europese leiders hebben hun standpunt klaar voor de COP24

19 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De EU28 heeft zijn standpunt voor de Klimaattop in Katowice (COP24) bepaald.

Lees meer
12 000 extra DiscoverEU-tickets

Icon NIEUWS 12 000 extra DiscoverEU-tickets

18 oktober 2018 - door Louise Humblet

Nog eens 12 000 18-jarigen krijgen de kans om gratis door de EU te reizen met een DiscoverEU-pas, nadat deze zomer ook al enkele duizenden hen voor gingen. 

Lees meer
Milieucommissie scherpt CO2-normen vrachtwagens aan

Icon NIEUWS Milieucommissie scherpt CO2-normen vrachtwagens aan

18 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De milieucommissie van het EP stemt in met strengere CO2-normen voor nieuwe vrachtwagens. In 2025 moet de CO2-uitstoot van vrachtwagens met 20% omlaag en in 2030 met 35%.

Lees meer
Jouw stem in Europa: Validering van niet-formeel en informeel leren

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: Validering van niet-formeel en informeel leren

18 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de evaluatie van de validering van niet-formeel en informeel leren. Er wordt nagegaan wat de EU-landen en de Commissie doen om mensen...

Lees meer
Erasmus+ jaarlijks werkprogramma voor 2019 gepubliceerd

Icon NIEUWS Erasmus+ jaarlijks werkprogramma voor 2019 gepubliceerd

17 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie publiceerde Erasmus+ 2019 werkprogramma.

Lees meer
Oostenrijk presenteert ontwerp compromistekst over eerste mobiliteitspakket op 22 oktober

Icon NIEUWS Oostenrijk presenteert ontwerp compromistekst over eerste mobiliteitspakket op 22 oktober

17 oktober 2018 - door Louise Humblet

Nadat ze reeds ontwerp compromissen over de sociale en marktaspecten van het mobiliteitspakket presenteerden, zal het Oostenrijks voorzitterschap nieuwe teksten presenteren op 22 oktober tijdens de...

Lees meer
Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

Icon NIEUWS Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

17 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Op 16 oktober 2018 vond de tripartiete sociale top plaats met als hoofdthema "Versterking van het concurrentievermogen, het creëren van duurzame banen en sociale rechtvaardigheid in de Europese Unie...

Lees meer
Eurobarometer: toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

Icon NIEUWS Eurobarometer: toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

17 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Volgens de laatste Eurobarometer van het parlement, afgenomen in september en gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2018, is er een toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

Lees meer
Klimaat: Milieucommissie komt met ambitieus voorstel voor COP24

Icon NIEUWS Klimaat: Milieucommissie komt met ambitieus voorstel voor COP24

16 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Milieucommissie van het Europees Parlement neemt een ontwerpresolutie aan waarbij zij aandringt op een broeikasgasreductiedoelstelling van 55% voor 2030.

Lees meer
Raad Milieu start debat over CO2-normen zware voertuigen

Icon NIEUWS Raad Milieu start debat over CO2-normen zware voertuigen

16 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De milieuministers hebben op 9 oktober 2018 een eerste debat gehouden over het commissievoorstel voor verplichte CO2-emissiegrenswaarden voor nieuw geregistreerde zware bedrijfsvoertuigen.

Lees meer
Nieuwe GLB mist flexibiliteit volgens Raad Landbouw

Icon NIEUWS Nieuwe GLB mist flexibiliteit volgens Raad Landbouw

16 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De ministers van landbouw vinden het nieuwe model voor de uitvoering van regels voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te ingewikkeld. Dat is de conclusie na de Raad Landbouw op...

Lees meer
Europees Parlement dicht bij compromis over eerste mobiliteitspakket

Icon NIEUWS Europees Parlement dicht bij compromis over eerste mobiliteitspakket

16 oktober 2018 - door Louise Humblet

Gesprekken over de sociale en marktaspecten van het eerste mobiliteitspakket worden nog druk besproken in de verschillende commissies van het Parlement. Rapporteurs van de drie meest problematische...

Lees meer
EU Battery Alliance: hoe ver staan we na één jaar tijd?

Icon NIEUWS EU Battery Alliance: hoe ver staan we na één jaar tijd?

16 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

Een grote vooruitgang werd geboekt bij het vestigen van de batterijproductie in Europa in slechts één jaar tijd.

Lees meer
Basisvaardigheden nog steeds een probleem in de EU

Icon NIEUWS Basisvaardigheden nog steeds een probleem in de EU

16 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Unie zal de door haar vooropgestelde doelen voor 2020 op het gebied van onderwijs in basisvaardigheden en levenslang leren misschien niet halen. Dit wordt gesuggereerd door...

Lees meer
IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

Icon NIEUWS IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

15 oktober 2018 - door Louise Humblet

Tijdens de zitting van de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) hebben de MEP’s alle compromis-amendementen aangenomen. 

Lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden: stemming in EMPL

Icon NIEUWS Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden: stemming in EMPL

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement stemt donderdag 18 oktober 2018 over de EU-regelgeving ter bescherming van werknemers die functioneren in bijzondere omstandigheden (on-demand...

Lees meer
European Vocational Skills Week 2018

Icon NIEUWS European Vocational Skills Week 2018

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Van 5 tot 9 november 2018 vindt de European Vocational Skills Week 2018 plaats. De European Vocational Skills Week 2018 plaatst het technisch- en beroepsonderwijs extra in de...

Lees meer
Langdurige zorg in Europa: de uitdagingen

Icon NIEUWS Langdurige zorg in Europa: de uitdagingen

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft een studie laten uitvoeren over langdurige zorg in Europa.

Lees meer
Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

Icon NIEUWS Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

12 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

Met een overweldigende meerderheid keurde het Europees Parlement het interinstitutioneel akkoord goed over de Single Digital Gateway.

Lees meer
Raad Milieu neemt conclusies aan rond biodiversiteit

Icon NIEUWS Raad Milieu neemt conclusies aan rond biodiversiteit

12 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad Milieu heeft conclusies aangenomen over het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid en het Protocol van Nagoya inzake toegang en...

Lees meer
Volg ons