Digitalisering, dienstverlening en smart cities

Digitalisering en nieuwe informatietechnologieën ondersteunen steeds meer het bestuur van steden en gemeenten. Smart cities is een brede term die alles omvat, van slimme stedelijke vervoersnetwerken tot verbeterde watervoorziening en afvalverwerking. De mogelijkheden zijn talrijk.

Europees Beleid

De Europese Commissie streeft ernaar de EU klaar te maken voor het digitale decennium. In de strategie ‘Europe’s Digital Decade’ zijn de doelen voor digitale transformatie tegen 2030 vastgesteld. Deze doelen zijn verdeeld in vier onderdelen:

  • ICT-vaardigheden

  • Veilige en duurzame digitale infrastructuur (bijv. betere 5G beschikbaarheid)

  • Digitale transformatie van bedrijven

  • Digitalisering van overheidsdiensten (e-government en e-health)

Europese Subsidies

Digital Europe is hét programma voor digitale transformatie. Het programma ondersteunt onder andere de verspreiding van digitale technologieën via digitale innovatiehubs.

Andere mogelijkheden:

Overzicht oproepen