Welkom Syntrum vzw, een nieuw VLEVA-lid!

13 juni 2023 - door Kaatje Gevaert

In 2023 verwelkomen we twee nieuwe leden. Eerder kon je al kennis maken met ACV Innovatief. Vandaag stellen we graag Syntrum vzw aan je voor. Een vzw die medewerkers van de vijf Syntra-koepels verzamelt onder één projectbureau. Welkom bij VLEVA, we kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking!

Wie zijn jullie, wat doen jullie?

De 5 Syntra-koepels zijn al meer dan twintig jaar (°2002) een opleidingsaanbieder voor de denkende doeners, voor wie meer van praktijk dan van theorie houdt, voor wie van zijn of haar (ondernemers-)vak houdt.

We doen dit voor jongeren (onder andere via duaal leren) en volwassenen op 22 campussen verspreid over de 5 Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij bieden dag- en avondtrainingen, korte en lange trajecten, coachings en professionele begeleiding bij het starten of opschalen van een bedrijf of voor competentieversterking van KMO-medewerkers. Kortom: meer dan 500 opleidingen in bijna 30 sectoren.

Dit doen we door experts uit het werkveld hun kennis en ervaring te laten delen met de cursisten en hen vooral veel zelf te laten ervaren.

We volgen maatschappelijke trends (zoals klimaat, digitalisering en energie) op de voet en participeren in projecten om onze kennis uit te breiden en ook te verspreiden.

Waarom kozen jullie voor het VLEVA-lidmaatschap?

Het Syntra-netwerk zet sterk in op inhoudelijke en methodische innovatie en wil dit deels realiseren via projectwerking, om via proeftuinen en experimenten opleidingen klaar te stomen voor het marktaanbod.
VLEVA biedt met zijn informatieplatform en netwerk alvast een uitstekende toegang tot het (Europese) beleid en de projectoproepen en subsidies die gelanceerd worden. In VLEVA zien wij een sterke partner voor onze projectwerking.

Wat zijn jullie verwachtingen van VLEVA?

Bij VLEVA zit kennis en expertise om de voor Syntra meest aangewezen Europese en andere subsidieverstrekkers in kaart te brengen en met ons in contact te brengen waar mogelijk, zodat we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen en tijdig projecten kunnen indienen. We krijgen graag inzicht in Europese, Belgische, Vlaamse en andere projectoproepen en subsidieverstrekkers. Syntra ziet graag dat VLEVA haar belangen tijdig en geïnformeerd behartigt en daarmee ook maatwerk levert naar onze noden toe.

Verder verwachten de Syntra van VLEVA dat ze ons aan haar leden mee in de verf zet als potentiële partner bij projecten.

Zeker in het jaar van de vaardigheden (en is het dat niet elk jaar…) hangt er aan haast elke projectoproep een luik ‘opleiding’ vast. En net dat is onze core business waarin wij graag willen partneren en steeds verder innoveren.

De SYNTRA kunnen sneller en dynamischer dan hogescholen of universiteiten komen tot nieuwe opleidingen. Uiteraard staan wij gekend voor onze ondernemersopleidingen en beroeps- of technische vormingen. Maar volledig mee met de transitiewerven, hebben wij vandaag een ruim aanbod aan high tech IT vormingen, digitaliseringen, alsook in alles wat duurzaamheid, energie en circulair ondernemen betreft (zonnepanelen, laadpalen, …). Dat kan gaan over omscholingen, onderzoeken of het ontwikkelen van nieuwe vormingen.

Om de omslag te maken naar een duurzame energie of economie, naar digitalisering of voor iedere competentieversterking op de werkvloer, bieden de SYNTRA de VLEVA-leden, sectororganisaties, steden en gemeenten van harte hun partnerschap aan.

Welkom bij VLEVA! Wij kijken alvast uit naar de samenwerking.