Van lokaal project naar Europese subsidies - een praktijkvoorbeeld

17 oktober 2023 - door Kaatje Gevaert

We ontvingen enkele weken geleden via Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) een boeiend project van De Schommel. Voor VLEVA een uitgelezen kans om te onderzoeken of dit project als praktijkvoorbeeld potentieel heeft om naar een Europees niveau getild te worden en waar de kansen liggen binnen Horizon Europe. NCP Flanders deelt ook tips & tricks om als kleine organisatie met Horizon Europe in aanraking te komen. 

VLEVA, gids in Europees subsidie-land

Bij VLEVA houden we de vinger aan de pols van de Europese actualiteit voor onze leden. En onze Europese subsidiewerking? Die is daar een essentieel onderdeel van. VLEVA helpt leden en niet-leden bij het identificeren van Europese subsidies voor projectideeën.

We zien een groeiende interesse hiervoor bij onze leden (en hun leden), en we zetten sterk in om hen hierbij te ondersteunen.

Van innovatief digitaliseringsproject…

De Schommel is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning met afdelingen in Averbode, Tienen en Leuven. De voornaamste uitdaging voor de organisatie is de groeiende vraag naar mobiele opvoedingshulp.

Laurien Tielens, projectmedewerker CKG De Schommel: “Het kost ouders heel veel energie om eindelijk de telefoon te pakken en ons te bellen om hulp te vragen. Als je ze dan moet vertellen dat het nog 15 maanden gaat duren, voel je de ontgoocheling aan de andere kant van de lijn. Om iets aan die schrijnende problematiek te doen, groeide het idee om een ‘blended’ oplossing te ontwikkelen: via digitale weg zouden we dan meteen ‘zelfhulp’ kunnen aanbieden, in afwachting van de mobiele gezinsondersteuning. Zo hoef je op termijn zelfs niet meer over een wachtlijst te spreken. Want de gezinnen kunnen onmiddellijk aan de slag.”

Een duidelijke projectfocus dus. Maar hoe financier je zo’n innovatief project? De Schommel zocht en vond financiering bij VLAIO. Ondertussen zijn we vier jaar verder, gaat het project de laatste rechte lijn in en kan er gedacht worden aan de toekomst.

…naar dreaming big

Kleinere en lokale organisaties denken er niet onmiddellijk aan om actief te worden in Europese context. Dat is zonde, want het voorbeeld van de De Schommel toont aan dat ze sterke troeven hebben en over veel expertise en know-how beschikken om te delen.

Verso bezorgde ons dit praktijkvoorbeeld om te kijken of en hoe dit opgetild kan worden op Europees niveau, via een Europese projectaanvraag. Vanuit VLEVA onderzochten we of er mogelijkheden zijn in Horizon Europe en wat dan de betrokkenheid van De Schommel zou kunnen zijn.

Kleine(re) partner, maar grootse bijdrage

Horizon Europe lijkt niet de meest voor de hand liggende keuze. Door de sterke focus van het programma op onderzoek en innovatie. Samen met NCP Flanders, het Nationaal Contactpunt voor Horizon Europe, vonden we toch mogelijkheden.

Voor de specifieke oproep "Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society“ moeten innovatieve tools en technologieën ontwikkeld en geïntegreerd worden om kinderen en adolescenten te helpen een gezond, actief en sociaal leven uit te bouwen. De uitdaging is dat deze tools en technologieën hen in staat kunnen stellen om de eigen gezondheid beter te beheren en te monitoren. Belanghebbenden uit alle relevante sectoren, waaronder de sociale innovatie, en burgers moeten hiervoor worden betrokken bij het project.

Een organisatie zoals De Schommel kan hier duidelijk een bijdrage aan leveren. De ervaring die ze hebben opgedaan tijdens hun digitaliseringsproject kan een hefboom zijn om projectpartner te worden. Hun bijdrage situeert zich dan vooral tijdens het co-creatieproces van een Horizon Europe project: advies geven over hoe het eindproduct er best uitziet, bijsturen op basis van de kennis die is opgedaan in het verleden en eventueel zelfs het uittesten van een prototype van het product. Projectconsortia zijn juist vaak op zoek naar dit soort partners waardoor een goede match vinden mogelijk is.

Nu het idee van de Schommel op de radar van VLEVA staat, screenen we proactief Europese projectoproepen waarbij we aansluiting zien voor hun project. We willen laten zien dat je groot kunt denken en ambitieus kunt zijn!

Advies van een Nationaal Contactpunt

Sarah Stroobants is Nationaal contactpunt ‘Health & Missions’ bij NCP Flanders. Hieronder geeft ze organisaties  tips & tricks mee die ze de afgelopen jaren verzamelde om de weg naar Horizon Europe te vinden.

Welk advies zou je kleinere organisaties kunnen geven indien zij de ambitie hebben om deel te nemen aan een Horizon Europe project ?

Volgende tips zijn goed om in je achterhoofd te houden:

  1. Horizon Europe is een Europees programma voor onderzoek en innovatie. Bij projecten moet die invalshoek dus steeds aanwezig zijn. Bij veel projecten is het bovendien essentieel om eindgebruikers (of organisaties die hen vertegenwoordigen) te betrekken.

  2. Het uitbouwen van je netwerk is cruciaal. Tracht continu uit te kijken naar partners in Vlaanderen en daarbuiten die interessant kunnen zijn voor het probleem waar jij als organisatie mee een antwoord op wilt bieden.

  3. Als nieuwkomer zoek je best partners die al ervaring hebben met Horizon 2020 of Horizon Europe en ga je best in zee met een ervaren coördinator. Zo krijg je als nieuwe organisatie een mentor die je op weg helpt.

Heb je nog twijfels of vragen?  NCP Flanders staat klaar om je te helpen.

Waar moet een organisatie zeker rekening mee houden bij het maken van de afweging om deel te nemen ?

Horizon Europe is een impact-georiënteerd programma. Dat wil zeggen dat onderzoeks- en innovatieprojecten een oplossing moeten bieden voor uitdagingen die de Europese Commissie wil aanpakken. Het juiste startpunt is daarom “Hoe kan ik de EU helpen haar problemen op te lossen?” en niet “Hoe kan Europa mijn project financieren?”

Houd er ook rekening mee dat Horizon Europe een competitief subsidieprogramma is. De slaagpercentages zijn zeer variabel met een laag gemiddelde. Het uitwerken van een projectvoorstel is ook een aanzienlijke investering wat tijd betreft.

Ben je alsnog overtuigd dat jouw organisatie een meerwaarde kan bieden binnen het project waaraan je zal meewerken? Ga er dan voor!

Wat is de grote toegevoegde waarde om de stap richting Horizon Europe te zetten?

Meewerken aan een gemeenschappelijk resultaat binnen een groot consortium met Europese partners zal je in staat stellen taken op te nemen én zaken te realiseren die je mogelijk individueel niet kan verwezenlijken. Het stelt je in staat mee te werken aan oplossingen voor globale uitdagingen en je bereikt een groter publiek met je dienstverlening.

Daarnaast is er ook het voordeel van de ‘mutual learning experience’. Samenwerken met andere onderzoekers en innovatoren geeft inspiratie voor je eigen expertise en organisatie. Een project kan ook een hefboom zijn om bepaalde doelstellingen binnen je organisatie sneller te bereiken.

Een laatste tip?

Heb je een vraag over Europese subsidies en weet je niet waar te beginnen? Het VLEVA-subsidieteam helpt je op weg om de juiste EU-programma's en opportuniteiten te vinden.

Contacteer ons via subsidieteam@vleva.eu