Parlement keurt politiek akkoord loontransparantie goed

30 maart 2023 - door Liese Dewilde

Het Europees Parlement heeft zonet ingestemd met het voorlopig politiek akkoord over bindende maatregelen inzake loontransparantie.

  • Het Europees Parlement en de Raad bereikten een voorlopig politiek akkoord over bindende loontransparantie op 15 december 2022.

  • De richtlijn moet de toepassing van het beginsel van gelijke belonging van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid versterken door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen.

  • De Raad is nu aan zet om het akkoord formeel aan te nemen.

De Europese Commissie publiceerde op 4 maart 2021 het ‘Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen’.

Op 15 december 2022 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over bindende maatregelen inzake loontransparantie. Je leest hier meer over het politiek akkoord. Na een politiek akkoord moeten het Europees Parlement (eerst in de bevoegde commissie(s) en vervolgens in plenaire vergadering) de Raad de tekst van dit akkoord aannemen.

Inhoud van het akkoord

Enkele zaken uit het politiek akkoord zijn de volgende:

  • Werknemers krijgen het recht op informatie over de beloning binnen hun eigen beroepscategorie.

  • Loongeheim wordt expliciet verboden.

  • EU-bedrijven met meer dan 100 werknemers zullen verplicht worden informatie openbaar te maken die het gemakkelijker maakt de salarissen van werknemers van dezelfde werkgever te vergelijken en bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen bloot te leggen.

  • Verschuiving van de bewijslast van de werknemer naar de werkgever bij loonkwesties.

  • Introductie van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties en het recht van werknemers om een schadevergoedering te eisen bij schade als gevolg van een inbreuk.

  • Voor het eerst zijn intersectionele discriminatie en de rechten van niet-binaire personen in het toepassingsgebied van de nieuwe regels opgenomen.

Je leest hier meer over het politiek akkoord.

In het Europees Parlement

In het Europees Parlement hebben de gezamenlijk verantwoordelijke FEMM- en EMPL-commissies gestemd over het politiek akkoord op 25 januari 2023. Zij hebben het akkoord met 62 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 0 onthoudingen goedgekeurd.

Op de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 30 maart 2023 werd de tekst vervolgens aangenomen met 427 stemmen voor, 79 stemmen tegen en 76 onthoudingen.

In de Raad

Nu het Europees parlement het akkoord heeft aangenomen, is het aan de Raad.

COREPER I (het comité van de plaatsvervangers van de permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie) gaf al snel na het voorlopig politiek akkoord van 15 december 2022 aan akkoord te zijn met de bereikte consensus, namelijk op 21 december 2022.

De Raad zal het akkoord tijdens een Raadsvergadering nog formeel moeten aannemen. Dit is de laatste stap in het EU-wetgevingsproces voor de publicatie en inwerkingtreding.

Volgende stappen

Eens de tekst formeel is aangenomen, kan die in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Het dossier is dan afgerond op Europees niveau.

De nieuwe regels worden twintig dagen na de bekendmaking ervan van kracht.