Parlement maakt standpunt herziening stedelijk afvalwater bekend

09 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Tijdens de plenaire van oktober nam het Parlement officieel haar standpunt in over de herziening van de richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Als ook de Raad tot een standpunt komt, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen van start gaan.

  • Het Parlement nam het eerder goedgekeurde rapport van de Parlementaire Milieucommissie aan met 420+, 62- en 84 onthoudingen.

  • Sommige voorstellen zijn afgezwakt; onder andere over groene energie en het de zuiveringsgraad in afgelegen en dunbevolkte gebieden. 

  • Het Spaans voorzitterschap wil tot een Raadsstandpunt komen op de milieuraad van 16 oktober.

De herziening van de richtlijn voor de behandeling van het stedelijk afvalwater past binnen het pakket nulvervuiling waarmee de Europese Commissie onder andere 0% watervervuiling wil bereiken in 2050.

In het goedgekeurde standpunt gaat het Parlement akkoord met de verplichting voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) om giftige stoffen in het afvalwater op te lijsten. Daarnaast wil het Parlement ook de aanwezigheid van medische stoffen in het water monitoren en het "vervuiler betaalt"-principe toepassen.

Enkele afgezwakte voorstellen

In het rapport van de milieucommissie stond er ook een voorstel dat de energie in de afvalwatersector in 2040 volledig hernieuwbaar moet zijn. Het Parlement heeft, via een amendement, uitzonderingen op deze maatregel mogelijk gemaakt. Zo kunnen RWZI's het resterende aandeel hernieuwbare energie uitzonderlijk aankopen via andere niet-hernieuwbare bronnen, als ze kunnen aantonen dat ze alle mogelijke maatregelen hebben genomen om hun site op zo veel mogelijk groene energie te laten draaien.

Het Parlement nam ook een uitzondering aan over de lozingen van afvalwater in kust- of ander water in agglomeraties met minder dan 150 000 inwoners. Als blijkt dat er ontzettend grote kosten zijn verbonden of technische gebreken zijn aan de behandeling van stedelijk afvalwater, hoeven deze gebieden de verstrengde regels niet helemaal te volgen. Het Parlement wil akkoord gaan met een wetenschappelijk onderbouwd "aanvaardbaar" niveau.

Volgende stappen

Het Parlement heeft zijn standpunt nu officieel aangenomen. Het is nu wachten op het standpunt van de Raad. Het Spaanse voorzitterschap verwacht om tot een algemeen akkoord te komen op de eerstvolgende milieuraad van 16 oktober. Hierna kunnen de 3 instellingen aan tafel zitten voor de onderhandelingen. Als er voor het einde van het jaar nog geen akkoord is gevonden, worden deze verder gezet onder het Belgische voorzitterschap.


Je kan het officiële standpunt hieronder terugvinden.

Attachment(s)