Milieuministers nemen standpunt herziening stedelijk afvalwater in

17 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Op de Milieuraad van 16 oktober keurden de Europese milieuministers hun officiële standpunt goed over de herziening van de richtlijn over de behandeling van stedelijk afvalwater. Nadat het Parlement haar standpunt eerder deze maand ook goedkeurde, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen zeer binnenkort van start gaan.

  • Werd met een zeer grote meerderheid door de Europese milieuministers aangenomen.

  • De Raad wil de uitrol van de herziening met enkele jaren verlengen.

  • De milieuministers willen ook uitzonderingen voorzien voor de jongste lidstaten en lokale gebieden.

De milieuministers gingen met een zeer grote meerderheid akkoord met het door voorzitter Spanje voorgestelde compromis. België steunde het voorstel maar liet weten, samen met Nederland en Denemarken, dat deze herziening nog niet ambitieus genoeg is.

Maatregelen over de opvang van afvalwater

De goedgekeurde tekst van de Raad stelt het vooropgestelde tijdsplan over de implementatie van de herziening uit. Dit is het geval voor de jongste lidstaten en voor enkele lokale bijzonderheden.

Zo kunnen lidstaten die pas na 2006 tot de EU zijn toegetreden genieten van een implementatie-uitstel tot 12 jaar. Daarnaast verkleint de Raad in haar standpunt de schaal waarin de richtlijn van toepassing zal zijn. Waarbij de Commissie agglomeraties van minstens 1000 inwoners voorstelde, vraagt de Raad om dit pas vanaf 1250 inwoners uit te voeren.

Verder wil de Raad de datum, waarop de nieuwe maatregelen over de opvang van afvalwater moeten gelden, uitstellen van 2030 tot 2035.

Maatregelen over de verwerking van afvalwater

Ook bij de behandeling van stedelijk afvalwater wil de Raad het oorspronkelijke tijdsplan uitstellen en uitzonderingen voorzien voor nieuwe lidstaten en specifieke lokale situaties.


De Raad sprak zich ook uit over specifieke behandelingen van het afvalwater waaronder de tertiaire behandeling van rioolwater (stikstof- en fosforverwijdering). De Raad wil dit tegen 2045 uitgerold zien in grote afvalverwerkingsinstallaties (> 150 000 inwonersequivalent).

Daarnaast staat in het Raadsstandpunt ook een verwijzing naar de verwerking en verwijdering van microvervuilende stoffen (quaternaire behandeling) uit het afvalwater. Dit zou dan van toepassing zijn op  zeer grote afvalverwerkinginstallaties (> 200 000 inwonersequivalent) met een volledige uitrol in 2045.

Energieneutraliteit in de afvalwatersector

Het oorspronkelijk Commissievoorstel wil de behandeling en verwerking van afvalwater richting de groene transitie duwen. De positie van de Raad hierover is dat energie zowel on- als off-site kan geproduceerd worden en dan tot 30% van de nodige energie uit externe bronnen (buiten de verwerkingssite) mag komen.

Volgende stappen

Nu de Raad zijn standpunt formeel heeft goedgekeurd, kunnen interinstitutionele onderhandelingen beginnen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad. Het Europees Parlement keurde zijn standpunt eerder deze maand goed.

Als er tegen het einde van dit jaar nog geen akkoord wordt gevonden in trilogen, zullen deze verder gezet worden onder het Belgische voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van 2024.

Je vindt het officiële Raadsstandpunt terug in de bijlage van dit artikel.

Attachment(s)