European Urban Initiative: eerste krijtlijnen bekend

08 september 2022 - door Kaatje Gevaert

Het European Urban Initiative (de opvolger van Urban Innovative Actions) krijgt vorm:

  • European Urban Initiative (EUI) is een initiatief van de Europese Unie (EU) om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren.

  • EUI heeft een totaal EFRO-budget van 450 miljoen euro voor 2021-2027

  • Nog dit najaar mogen we een eerste oproep verwachten, die in teken zal staan van het New European Bauhaus

Wat is het European Urban Initiative?

European Urban Initiative (EUI) is een initiatief van de Europese Unie (EU) om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren. Steden, gemeenten en regio’s door heel Europa krijgen te maken met dezelfde uitdagingen. Denk aan werkloosheid, migratie en luchtvervuiling. Het subsidieprogramma ondersteunt baanbrekende projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.

Het EUI vindt zijn oorsprong in een sterk engagement om de stedelijke dimensie van het Europees beleid te versterken en in de overtuiging van de EU dat steden moeten worden betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid op hun lokale uitdagingen.

EUI biedt hierbij twee niveaus van ondersteuning:

  • Financiering voor het testen en overdragen van uw stedelijke innovatieve oplossing. EUI-IA cofinanciert tot 80% van de activiteiten van jouw project en kan tot 5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking stellen om het project uit te voeren.

  •  Het vastleggen, delen en overdragen van de kennis die jouw project zal genereren. Het EUI wil graag weten wat bij de uitvoering van de innovatieve oplossing heeft gewerkt en wat niet, om daaruit lessen te trekken, de kennis vast te leggen en die te delen met stedelijke beleidsmakers en praktijkmensen in heel Europa.

Welke projecten ondersteunt het European Urban Initiative?

Je hebt een gedurfd idee dat nog nooit eerder is uitgevoerd? Je wil een stedelijke uitdaging aanpakken, maar je hebt ondersteuning nodig? Dan kan het European Urban Initiative helpen!

Op basis van projectoproepen over vooraf door de Europese Commissie vastgestelde thema's moeten de  projecten voldoen aan volgende criteria:

Innovatief

EUI ondersteunt proefprojecten die nog nooit ergens anders in Europa zijn getest. Dergelijke projecten zijn zeer experimenteel en dus riskant, en zullen bijgevolg waarschijnlijk niet door traditionele financieringsbronnen worden gefinancierd.

Participatief

Het partnerschap moet relevant zijn voor de aanpak van de vastgestelde stedelijke uitdagingen en voor de uitvoering van de voorgestelde oplossing. Participatie en co-creatie met partners, relevante belanghebbenden en doelgroepen zijn essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van echt innovatieve en experimentele projecten.

Meetbaar 

De uitgevoerde innovatieve acties moeten meetbaar zijn om zinvolle conclusies te kunnen trekken over de toegevoegde waarde van het project op het betrokken beleidsterrein. Er is een degelijke methodologie nodig om de verwachte effecten te meten, alsook duidelijke en gekwantificeerde resultaten om de verwachte verandering in de lokale situatie als gevolg van het project weer te geven.

Overdraagbaar en schaalbaar

De geselecteerde oplossingen hebben betrekking op steden die relevant kunnen zijn voor andere stedelijke autoriteiten in Europa en toepasbaar zijn in andere lokale contexten.

Van goede kwaliteit

Voorstellen voor innovatieve acties moeten robuust en operationeel gereed zijn. Zij moeten gerechtvaardigd, realistisch, consistent en coherent zijn. Zij moeten ook klaar zijn om doeltreffend te worden beheerd en snel te worden uitgevoerd, en zij moeten waar voor hun geld bieden.

Wie kan steun krijgen?

Innovatieve acties worden geleid door stedelijke autoriteiten - of een groepering van stedelijke autoriteiten - geclassificeerd als steden, gemeenten of voorsteden, met een totale bevolking van ten minste 50 000 inwoners, gelegen in een van de 27 lidstaten van de EU.

Gezien de complexiteit van de stedelijke uitdagingen zijn uitvoerende partners nodig om de stedelijke autoriteiten actief te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van hun innovatieve oplossing. Een relevant en complementair consortium van partners moet worden gemobiliseerd vanuit het lokale ecosysteem om thematische expertise en kennis in te brengen over de specifieke beleidskwestie die moet worden aangepakt. De partnerschappen moeten zo divers mogelijk zijn en idealiter een afspiegeling vormen van de quadruple helix (d.w.z. overheid, bedrijfsleven, academische wereld en maatschappelijk middenveld).

Najaar 2022: lancering eerste oproep in kader van het Nieuwe Europese Bauhaus (NEB)

In het kader van deze oproep zullen projecten worden gefinancierd die tastbare, praktische voorbeelden opleveren van NEB-ingrepen die de drie NEB-kernwaarden duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek volledig integreren tot een maximaal ambitieniveau overeenkomstig het in het NEB-kompas voorgestelde kader

Steden worden uitgenodigd zich te buigen over de volgende vier thema's die het grootste potentieel hebben om innovatieve oplossingen te genereren:

  • Bouwen en renoveren in een geest van circulariteit en koolstofneutraliteit

  • Behoud en transformatie van cultureel erfgoed

  • Aanpassing en transformatie van gebouwen voor betaalbare huisvestingsoplossingen

  • Stadsvernieuwing

Interessante links