Jouw stem in Europa: Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan chemische stoffen

28 februari 2023

In het ‘Actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten’ kondigde de Commissie in 2021 het initiatief aan om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen verder te verminderen.

Op 13 februari 2023 publiceerde de Commissie een voorstel voor een Richtlijn over grenswaarden voor lood en zijn anorganische verbindingen en diisocyanaten. De Commissie wil de Richtlijn 98/24/EG actualiseren om zo de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren door bindende grenswaarden voor lood en diisocyanaten vast te stellen of te herzien. De noodzaak om werknemers te beschermen tegen deze chemische stoffen is reeds vermeld in het ‘Strategisch Kader van de EU voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk 2021-2027’.

Je kan je feedback over dit Commissievoorstel hier kwijt tot en met 25 april 2023.