Zweedse voorzitterschap focust op duurzaamheid inzake transport

23 januari 2023 - door Celeste Wezenbeek

  • Voor wat betreft transportbeleid zullen de Zweden prioriteit geven aan de verschillende onderdelen van het "Fit for 55"-pakket

  • Het voorzitterschap zal ook verder gaan met de onderhandelingen over TEN-V

  • Intern zal de Raad ook besprekingen voeren over de herziening van de richtlijnen inzake vlaggenstaatverplichtingen, havenstaatcontrole en onderzoek naar maritieme ongevallen

Het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU, dat op 1 januari van dit jaar het stokje heeft overgenomen van Tsjechië, zal tijdens haar mandaat, voor wat betreft transportbeleid, prioriteit geven aan de verschillende onderdelen van het Fit for 55"-pakket en de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V).

De werkzaamheden zullen dus vooral gericht zijn op de voortzetting van de interinstitutionele onderhandelingen over onderwerpen zoals het gelijke speelveld voor duurzaam luchtvervoer (RefuelEU Aviation), de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) of het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer (FuelEU Maritime).

Overige dossiers

Het voorzitterschap zal ook verder gaan met de onderhandelingen over TEN-V, aangezien de lidstaten hun standpunten reeds hadden vastgesteld op 5 december 2022 tijdens een zitting van de Raad vervoer. Voorts heeft het Zweedse voorzitterschap ook in haar programma opgenomen om de gesprekken over de herziening van de richtlijn intelligente vervoerssystemen en het gemeenschappelijk Europees luchtruim te starten. Tot slot bereiden de Zweden ook besprekingen en debatten voor tussen de lidstaten over verschillende andere kwesties. De Europese Commissie zal naar verwachting in het voorjaar verschillende wetgevingsvoorstellen indienen op het gebied van spoorbeleid, wegvervoer en intermodaliteit. Intern zal de Raad ook besprekingen voeren over de herziening van de richtlijnen inzake vlaggenstaatverplichtingen, havenstaatcontrole en onderzoek naar maritieme ongevallen. 


Bekijk hier het programma van het Zweedse voorzitterschap: https://aeur.eu/f/4p5