Zweeds voorzitterschap past voorstel over het inzetten van intelligente vervoerssystemen aan

19 mei 2023 - door Celeste Wezenbeek

Het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU heeft, rekening houdend met de opmerkingen van de lidstaten, haar voorstel herzien. Doel van de tekst is essentiële ITS in de gehele EU verplicht te stellen en de problemen in verband met het gebrek aan interoperabiliteit en continuïteit van bestaande toepassingen en diensten op te lossen.

  • Doel van de tekst is essentiële ITS in de gehele EU verplicht te stellen en de problemen in verband met het gebrek aan interoperabiliteit en continuïteit van bestaande toepassingen en diensten op te lossen.

  • De belangrijkste wijzigingen betreffen de geografische dekking van de gegevens die zullen worden verstrekt.

  • Het voorzitterschap heeft ook de term "primaire route" gedefinieerd.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen betreffen de geografische dekking van de gegevens die zullen worden verstrekt. Wat betreft de toegangsvoorwaarden voor tunnels, bruggen, snelheidsbeperkingen, inhaalverboden voor vrachtwagens en beperkingen inzake gewicht en omvang, voorzag het vorige voorstel reeds in de opname van het gehele trans-Europese netwerk. Dit omvatte wegen, andere snelwegen en delen van primaire wegen met een totaal jaarlijks gemiddeld dagelijks verkeer van meer dan 2.000 voertuigen, alsook alle wegen in de steden in het centrum van elk stedelijk knooppunt.

Aan dit nieuwe voorstel werden wegen toegevoegd die door steden worden beheerd. Het Zweeds voorzitterschap heeft ook de mogelijkheid toegevoegd dat elke lidstaat ervoor kiest de dekking te beperken tot steden in het centrum van stedelijke knooppunten met meer dan 1 miljoen inwoners en tot straten met een jaarlijks gemiddeld dagelijks verkeer van meer dan 8.500 voertuigen. De lidstaat die dit besluit neemt, moet de Commissie dan meedelen welke straten in het stedelijk knooppunt onder de richtlijn vallen. Deze geografische uitbreiding zal ook betrekking hebben op de richting van het verkeer op omkeerbare rijstroken, verkeerscirculatieplannen, permanente toegangsbeperkingen, grenzen van beperkingen, zonale verboden of verplichtingen, huidige toegangsstatus en verkeersomstandigheden in gereglementeerde verkeerszones.

Primaire route

Het voorzitterschap heeft ook de term "primaire route" gedefinieerd. Het gaat dus om een "weg buiten stedelijke gebieden die grote steden of regio's, of beide, met elkaar verbindt, die niet als onderdeel van het uitgebreide trans-Europese wegennet of als autosnelweg is geclassificeerd en door de lidstaten overeenkomstig de gedelegeerde verordening is aangewezen".