Verslag van Rovana Plumb over ITS gesteund door TRAN-commissie

30 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

Op maandag 26 september, in de nasleep van het debat over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit, bespraken de leden van de commissie vervoer van het Europees Parlement het verslag van Rovana Plumb (S&D, Roemeens) over intelligente vervoerssystemen (ITS). De laatste versie van het verslag - die het resultaat is van werkzaamheden na de indiening van 148 amendementen - voorziet in een veilige communicatie tussen de verschillende infrastructuren om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de betrokken gegevens te waarborgen. Bovendien wordt in de laatste versie van het verslag niet meer gesproken over gegevens die door bedrijven worden beheerd, aangezien dit onder andere EU-wetgeving valt.

Er werden ook compromissen bereikt over de centrale kwestie van de interoperabiliteit, alsook over het beginsel van technologische neutraliteit, zodat er geen discriminatie bestaat tussen verschillende technologieën en toepassingen. Voorts benadrukt de tekst de kwestie van geografische dekking en harmonisatie binnen de EU, die zal worden besproken tijdens toekomstige interinstitutionele onderhandelingen. Het verslag van mevrouw Plumb werd gesteund door andere leden van de commissie vervoer van het Europees Parlement. Europarlementariërs zullen over deze kwestie stemmen in de transportcommissie van het Europees Parlement op 10 oktober.