Tsjechische voorzitterschap buigt zich over TEN-T

29 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

De EU-lidstaten hebben het compromisvoorstel van het Tsjechische voorzitterschap voor de hoofdstukken vier, vijf en zes van de tekst van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) tijdens een zitting van de Raad vervoer bediscussieerd.

Het compromisdocument verduidelijkt verscheidene punten betreffende de vrijstelling van kennisgeving van de Europese Commissie aan projecten van gemeenschappelijk belang op het grondgebied van een lidstaat. Dit het oog op de beoordeling van de gevolgen voor de veiligheid of de openbare orde in de EU.

Concreet wordt in de tekst voorgesteld dat de deelneming of bijdrage van een natuurlijke persoon die tegen vergoeding werkzaamheden verricht, niet aan de Commissie behoeft te worden gemeld. Voorts wordt in de tekst voorgesteld dat deze verplichting niet geldt voor deelname aan of bijdrage aan een project van gemeenschappelijk belang in een lidstaat wanneer de waarde van de deelneming of bijdrage niet meer bedraagt dan 5 miljoen euro - of een waarde gelijk aan dat bedrag - "mits de totale deelneming aan of bijdrage tot projecten in die lidstaat door de bijdrage aan projecten in deze lidstaat door de natuurlijke persoon of de onderneming over een periode van drie jaar niet meer bedraagt dan 25 miljoen euro". Voorts worden in het document data en termijnen vastgesteld waarbinnen de lidstaten alle relevante informatie ter beoordeling aan de Commissie dienen te verstrekken en beschikbaar te stellen.