Tsjechisch voorzitterschap bespreekt TEN-T herziening en RefuelEU aviation dossiers met lidstaten

03 november 2022 - door Celeste Wezenbeek

  • TEN-T geeft ook dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de gezondheids- en milieuvoordelen van actieve mobiliteitsvormen aan bod komen in de beleidsvoorstellen.

  • Het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU heeft een document uitgebracht waarin de EU-lidstaten worden verzocht een standpunt in te nemen over verschillende aspecten van de tekst die betrekking heeft op het garanderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor duurzaam luchtvervoer.

  • Het heeft daarbij aan de lidstaten gevraagd hoe ambitieus zij willen zijn tot 2035.

TEN-T

De lidstaten van de EU hebben het compromisdocument van het Tsjechische voorzitterschap over verscheidene hoofdstukken van de tekst over de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) besproken.

In deze nieuwe versie van de tekst zijn enkele relatief kleine wijzigingen aangebracht. Zo staat in het document nu dat de herziening ook tot doel heeft om afankelijkheid en de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren. De tekst geeft ook aan dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de gezondheids- en milieuvoordelen van actieve mobiliteitsvormen aan bod komen in de beleidsvoorstellen. In dit verband staat in de tekst dat de aanleg van wandel- en fietsinfrastructuur moet worden aangemoedigd. Voorts is een punt over stedelijke mobiliteit toegevoegd om te zorgen voor een optimale integratie en interoperabiliteit tussen vervoerswijzen, dit met inbegrip van actieve mobiliteitswijzen in stedelijke gebieden.

Bekijk hier het document

RefuelEU aviation

Het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU heeft een document uitgebracht waarin de EU-lidstaten worden verzocht een standpunt in te nemen over verschillende aspecten van de tekst die betrekking heeft op het garanderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor duurzaam luchtvervoer ("ReFuelEU Aviation") en een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer ("ReFuelEU Aviation").

Terwijl de standpunten van het Europees Parlement en de Raad van de EU op een aantal punten in de interinstitutionele onderhandelingen nauw bij elkaar aansluiten, blijven er op sommige aspecten verschillen bestaan.  Zo heeft de Europese Commissie in haar oorspronkelijke voorstel de vereiste dat vliegtuigexploitanten ten minste 90% van de vliegtuigbrandstof die jaarlijks nodig is op elke luchthaven die zij gebruiken, moeten absorberen. Terwijl het Europees Parlement dit aspect in zijn huidige vorm heeft gehandhaafd, wil de Raad van de EU echter vrijstellingen invoeren voor vluchten van minder dan 1.200 kilometer. Op dit punt wil het Tsjechische voorzitterschap bij de nationale delegaties polsen en informatie ontvangen over de mate van flexibiliteit van de lidstaten met betrekking tot vermindering van de afstand van de in aanmerking komende vluchten of meer duidelijkheid over de vrijstellingen. Zo zullen de lidstaten ook een besluit moeten nemen over de kwestie van de bestemming van de door de sancties gegenereerde bedragen; gaan zij, zoals het Europees Parlement wenst, in een nieuw fonds of, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, in het innovatiefonds. .

Tot slot heeft het Tsjechische voorzitterschap de lidstaten ook gevraagd hoe ambitieus zij willen zijn tot 2035. Het Europees Parlement heeft voorgesteld het niveau van alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart vast te stellen op 0,04% in 2025 en 2% in 2030. De Raad van de EU van zijn kant heeft voorgesteld deze drempel vast te stellen op 0,7% in 2030 met nationale mandaten tot 1% tot 2030 en vervolgens 3% bovenop de 0,7% tot 2035. Wat dit punt betreft, zullen de lidstaten moeten aangeven of zij al dan niet instemmen met een beperking van de nationale mandaten tot 2030.