Raad bereikt akkoord over de herziening van de richtlijn over het invoeren van intelligente vervoers­systemen (IVS).

30 oktober 2023 - door Kelly Digneffe

Het doel van het invoeren van intelligente vervoersystemen is om de digitale transitie te versnellen en de mobiliteit in de EU slimmer te maken.
De Raad nam de nieuwe richtlijn aan op 23 oktober 2023. 
Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Technologische ontwikkelingen en interoperabiliteit 

De herziene richtlijn houdt rekening met technologische ontwikkelingen zoals geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit, MaaS-toepassingen (Mobility as a Service) en multimodaal vervoer. Ook wordt de beschikbaarheid en interoperabiliteit verbeterd van de digitale gegevens die deze diensten ondersteunen. Het is daarmee een belangrijke stap voor de totstandbrenging van de gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor mobiliteit.

Meer info: https://nsl.consilium.europa.eu/104100/Newsletter/abjsgxv6eykrdurxhiixm…