Ministers van transport ondertekenen verklaring van Barcelona

03 oktober 2023 - door Celeste Wezenbeek

De Europese ministers van transport hebben de informele ministeriële bijeenkomst in Barcelona afgesloten met de ondertekening van de Verklaring van Barcelona, een verbintenis tot toegankelijke, betaalbare en rechtvaardige mobiliteit om sociale en territoriale cohesie te bevorderen.

  • Deze verklaring gaat verder op de Green Deal

  • Landelijke en grensoverschrijdende mobiliteit is een kernpunt in deze verklaring

  • De verklaring bespreekt ook de rol van vrouwen in de sector

Voor het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is mobiliteit een prioriteit. De informele bijeenkomst werd bijgewoond door zo'n twintig EU-ministers en ambtenaren van de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), evenals de Europese Commissaris voor vervoer, Adina Vălean.

Burger centraal

Het document, getiteld "Mobiliteit voor mensen: bevordering van sociale en territoriale cohesie", is bedoeld om de weg te consolideren die de Europese Commissie al heeft ingeslagen met de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Hiermee wil de Europese Commissie effectieve connectiviteit in de hele EU bereiken, zowel in stedelijke gebieden als in dunbevolkte of orografisch moeilijke gebieden.

Regionale omstandigheden

Landelijke en grensoverschrijdende mobiliteit is een kernpunt in een verklaring die als prioriteit de bevordering van een geïntegreerd en toegankelijk netwerk verdedigt. Daartoe moeten mobiliteitsoplossingen worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elke context, waarbij de inwoners altijd worden betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van nieuw beleid.

De ministers vroegen de Europese Commissie manieren te vinden om vervoer en mobiliteit in te zetten als instrumenten voor sociale en territoriale cohesie, rekening houdend met de uitdagingen van stedelijke en plattelandsgebieden, eilanden, perifere gebieden, berggebieden en vooral grensoverschrijdende en dunbevolkte gebieden.

De rol van vrouwen, inclusie en veiligheid

De verklaring van Barcelona gaat ook in op de veiligheid van het vervoer, en in het bijzonder de verkeersveiligheid, met de opname van nieuwe maatregelen om die te garanderen.

De verklaring bespreekt ook de rol van vrouwen in de sector en benadrukt het belang van de integratie van een gender- en gelijkheidsperspectief in het ontwerp van het vervoers- en mobiliteitsbeleid. Het benadrukt ook het belang van het verminderen van gevallen van armoede op het grondgebied van de EU die van invloed zijn op de ongelijkheid in het gebruik van vervoer.

En om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een handicap en beperkte mobiliteit, evenals het investeren in infrastructuur die de meest kwetsbaren beschermt, met name fietsers, voetgangers en motorrijders op EU-wegen.

Lees hier meer.