Jouw stem in Europa: verbetering van passagiersrechten

05 december 2023 - door Kelly Digneffe

Wat houden de voorstellen in? 

  • versterking van passagiersrechten

  • betere informatie voor passagiers in de context van multimodaal reizen

  • betere bescherming voor pakketreizen. 

Feedback op dit voorstel is mogelijk tot 30 januari 2024.

Achtergrond

De Commissie herziet de verordening over de toepassing van passagiersrechten in de EU en stelt een nieuwe verordening voor over passagiersrechten in de context van multimodaal reizen.
De Commissie verduidelijkt de regels over terugbetaling als vluchten of multimodale reizen via een tussenpersoon worden geboekt, zodat passagiers beter beschermd zijn tegen annuleringen.
De voorstellen zullen ook zorgen voor vlottere reizen, met name die waarbij verschillende reisdiensten of vervoerswijzen betrokken zijn, en ervoor zorgen dat passagiers toegang hebben tot directe ondersteuning en betere realtime-informatie, bijvoorbeeld over vertragingen en annuleringen.
Er wordt speciale aandacht besteed aan de behoeften van passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit om de overstap tussen vervoerswijzen aan te pakken en te vergemakkelijken en waar nodig de kwaliteit van de bijstand te verbeteren.

Bronnen en meer lezen

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…