Jouw stem in Europa: Toewijzing van EU-luchthavenslots - herziening van de regels

21 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

De slotverordening bevat EU-regels om er, in het geval van schaarse luchthavencapaciteit, voor te zorgen dat de beschikbare start- en landingsslots efficiënt worden gebruikt en op eerlijke, niet-discriminerende en transparante wijze worden verdeeld.

Deze herziening heeft tot doel:

  • efficiënter gebruik te maken van de luchthavencapaciteit

  • het toewijzingssysteem responsiever en veerkrachtiger te maken in tijden van crisis

  • rekening te houden met andere beleidsprioriteiten, zoals decarbonisatie, hoogwaardige connectiviteit of intermodaliteit (integratie van vervoerssystemen).

Geef hier je mening tot 21 november