Intelligente Transportsystemen: Raad keurt positie goed

07 juni 2022

Op de Raad Transport keurden de Europese ministers van Transport een onderhandelingspositie goed over de herziening van de ITS richtlijn.

  • Richtlijn uit 2010 moet aangepast worden aan nieuwe technologieën

  • Lidstaten willen meer beslissingsbevoegdheid

  • Europees Parlement werkt nog aan eigen positie

Raad klaar voor triloog

Eind 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel waarmee het de richtlijn over intelligente transportsystemen wil herzien. De herziening moet de richtlijn, die al uit 2010 dateert, aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit, multimodaal transport, etc. Daarnaast wil men de interoperabiliteit van deze data verbeteren.

De Raad keurde op 2 juni alvast een interne onderhandelingspositie goed over dit dossier. Dat betekent dat ze klaar is om in interinstitutionele onderhandelingen te treden met het Europees Parlement. De Raad stelt in de tekst onder meer voor om de rol van de lidstaten te versterken. Zo zouden die mee moeten kunnen beslissen over de voorwaarden van implementatie wat betreft geografische gebieden, tijdschema’s, en diensten.

Wachten op amendementen in het parlement

Het Europees Parlement staat voorlopig minder ver. Binnen de TRAN-Commissie heeft de rapporteur zijn ontwerpverslag net klaar. Het document zou op 13 juni besproken worden door de parlementsleden. Zij hebben nog tot 21 juni om eventuele amendementen in te dienen.  Een stemming over het verslag zou pas na de zomer plaatsvinden.

In bijlage van dit artikel kan u volgende documenten terugvinden

  • De interne onderhandelingspositie van de Raad dat vorige week goedgekeurd werd

  • Het ontwerpverslag van het Europees Parlement, waar nog amendementen op ingediend kunnen worden.

Het persbericht van de Raad kan u nalezen via deze link.

Attachment(s)