EP bevestigt akkoord AFIR en FuelEU Maritime

26 mei 2023 - door Celeste Wezenbeek

  • TRAN-commissie heeft het akkoord over de "AFIR"-verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen bekrachtigd.

  • TRAN-commissie heeft het akkoord over de "FuelEU Maritime”-verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer bekrachtigd.

  • Beide overeenkomsten moeten nu door het voltallige Parlement worden goedgekeurd.

AFIR

De leden van de Commissie vervoer van het Europees Parlement (TRAN) hebben, het eind maart bereikte Interinstitutioneel akkoord over de "AFIR"-verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, bekrachtigd. In deze tekst worden verplichte nationale minimumdoelstellingen voor de invoering van dergelijke infrastructuur vastgesteld en wordt de EU-landen verzocht hun plannen voor de verwezenlijking ervan in te dienen.

FuelEU Maritime

Daarnaast heeft de commissie het interinstitutioneel akkoord over de verordening inzake het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer bekrachtigd. Dit initiatief, getiteld "FuelEU Maritime", is eind maart met het Europees Parlement overeengekomen. De overeenkomst verplicht schepen om de uitstoot van broeikasgassen geleidelijk te verminderen. Containerschepen en passagiersschepen worden verplicht om vanaf 2030 voor alle elektriciteitsbehoeften gebruik te maken van walstroom wanneer zij in grote EU-havens aan de kade liggen. Beide overeenkomsten moeten nu door het voltallige Parlement worden goedgekeurd, mogelijk tijdens de plenaire vergadering van juli in Straatsburg.

Bekijk hier de volledige tekst over AFIR. 

Bekijk hier de volledige tekst over FuelEU Maritime