Akkoord over alternatieve brandstoffen in de luchtvaart aangenomen tijdens Raad EU

23 juni 2023 - door Celeste Wezenbeek

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU (Coreper) hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorlopige akkoord dat eind april met het Europees Parlement werd bereikt over de 'ReFuelEU Aviation'-verordening inzake duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF), die deel uitmaakt van de Green Deal.

  • Deze verordening bevat een stappenplan voor de inzet van duurzame brandstoffen in de luchtvaart om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen door kerosine te vervangen door duurzame brandstoffen.

  • De medewetgevers hebben besloten dat SAF synthetische brandstoffen, gerecyclede brandstoffen op basis van koolstof en biobrandstoffen omvatten.

  • Ze hebben daarnaast ook SAF- en elektrobrandstofquota vastgesteld voor 2050, met tussentijdse quota. Het Parlement moet de overeenkomst nog goedkeuren voordat de tekst kan worden toegepast.

Lees hier meer over het akkoord.