AFIR en FuelEU maritime gepubliceerd

27 september 2023 - door Celeste Wezenbeek

Zowel de verordening voor de uitrol van de alternatieve brandstoffen (AFIR)  als die voor het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer (FuelEU maritime) werden gepubliceerd in het EU-staatsblad. Hiermee zijn beide dossiers, die op 12 oktober in werking gaan, formeel afgerond.

  • Beide dossiers gaan in werking op 12 oktober

  • AFIR wil volledige interoperabiliteit in de hele EU te bereiken en ervoor te zorgen dat de infrastructuur gemakkelijk te gebruiken is

  • In het akkoord over FuelEU maritime zijn doelstellingen vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% te verminderen

AFIR

Het doel van de voorgestelde verordening inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) is drieledig:

  • Ervoor zorgen dat er een toereikend infrastructuurnetwerk is voor het opladen of bijtanken van wegvoertuigen of schepen met alternatieve brandstoffen.

  • Alternatieve oplossingen bieden zodat schepen op hun ligplaats en stilstaande vliegtuigen hun motoren niet hoeven te laten draaien.

  • Volledige interoperabiliteit in de hele EU te bereiken en ervoor te zorgen dat de infrastructuur gemakkelijk te gebruiken is.

Lees hier hoe de verordening er finaal uitziet.

FuelEU maritime

Het doel van deze verordening werd uitgedrukt in cijfers. De uitstoot van broeikasgassen (BKG) moeten vanaf 2025 met 2% te verminderen voor schepen met een brutotonnage van meer dan 5.000 ton, in vergelijking met het niveau van 2020. De reductiedoelstellingen zullen stijgen tot 6% in 2030, 14,5% in 2035, 31% in 2040, 62% in 2045 en 80% in 2050. Bovendien hebben de interinstitutionele onderhandelingen geleid tot een streefcijfer van 2% voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong vanaf 2034 indien het gebruik van die brandstoffen in 2030 minder dan 1% bedraagt.

Lees hier hoe de verordening er finaal uitziet.