Raad akkoord met grotere rol voor onderzoek & innovatie in EU-beleidsvorming

11 december 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Raad van de Europese Unie heeft vandaag conclusies goedgekeurd met betrekking tot de invloed van onderzoek en innovatie (O&I) op het beleidsvormingsproces van de Unie. Deze conclusies omvatten drie complementaire dimensies.

  • De rol van wetenschap als bijdrage aan een verbeterde besluitvorming, verhoogde levenskwaliteit en een versterking van de democratie.

  • De focus op regionale en lokale ecosystemen voor innovatie, met als doel het bevorderen van samenwerking en territoriale cohesie door middel van O&I.

  • De beleidseffecten van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility - RRF) in relatie tot de vormgeving van het O&I-beleid en de Europese onderzoeksruimte (European Research Area - ERA), met speciale aandacht voor cruciale Europese doelstellingen, waaronder gendergelijkheid.

Wetenschap en beleid hand in hand

Een doordachte integratie van wetenschappelijke informatie en kennis in het regelgevingsproces kan leiden tot hoogwaardige en samenhangende beleidsinitiatieven op diverse terreinen. O&I spelen een cruciale rol in het helpen van zowel de lidstaten als de Europese Unie bij het adequaat reageren op uitdagingen. Dit omvat zowel structurele uitdagingen als cyclische of indirecte uitdagingen, zoals de economische crisis of de coronacrisis, waarvoor de herstel- en veerkrachtfaciliteit van essentieel belang is geweest. De diverse dimensies van O&I genereren synergieën met aanzienlijke sociale en economische impact, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Onderzoek en innovatie in regionale ecosystemen

De conclusies benadrukken het belang van regionale O&I-ecosystemen. Het beleid ter ondersteuning van deze ecosystemen moet zo worden vormgegeven dat er synergieën ontstaan tussen het cohesiebeleid en de O&I-fondsen. Vooral in minder innovatieve ecosystemen is versterking van de regionale dimensie essentieel. Dit moet gebeuren aan de hand van regionale expertisecentra en grensoverschrijdende samenwerking, met name tussen minder en meer innovatieve lidstaten en regio's. Dit draagt bij aan het vergroten van economische, sociale en territoriale cohesie en verbetert de efficiëntie van O&I.

Het effect van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Tot slot wordt in de conclusies gewezen op de beleidseffecten van de herstel- en veerkrachtfaciliteit op de belangrijkste Europese doelstellingen en op de Europese Onderzoeksruimte na de coronacrisis. Hierdoor worden op nationaal niveau acties mogelijk gemaakt met gerichte investeringen en hervormingen die zowel sectoraal als het O&I-beleid in het algemeen ondersteunen. Hierbij is ook de aanvullende waarde van de faciliteit met andere EU-fondsen van belang.

Meer informatie ?

Meer informatie en achtergonddocumenten kan je hier terugvinden.