Voor 32 miljoen euro EFRO middelen naar Limburg

13 april 2023 - door Veronique Vennekens

De taskforce van SALKturbo zet het licht op groen voor elf projecten om een financiering van 32,3 miljoen euro te ontvangen. Die financiële duw in de rug komt vanuit EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder meer het poortgebouw van de Health Campus in Diepenbeek kan op een toelage rekenen. Met deze beslissing wordt een turbo op de uitvoering van SALKturbo gezet. 

  • Er werden in september 2022 vier oproepen gelanceerd rond de beleidsdoelstellingen Slim Vlaanderen en Duurzaam Vlaanderen.

  • De projecten die geselecteerd werden draaiden rond de Health Campus in Diepenbeek, energie en mobiliteit.

  • Ontdek de projecten hier.

Het economisch toekomstplan SALKturbo is drie jaar geleden goedgekeurd door alle relevante socio-economische actoren van Limburg. Onmiddellijk na de goedkeuring is gestart met de uitvoering door concrete acties en projecten.

In lijn met de Vlaamsbrede EFRO-oproepen werden op 16 september 2022 4 oproepen gelanceerd. Voor deze oproepen konden tot 31 januari 2023 projectvoorstellen ingediend worden. De oproepen situeerden zich zowel in de beleidsdoelstelling Slim als Duurzaam Vlaanderen. Voor Slim Vlaanderen werd ingezet op 'het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap' en op 'het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit. Voor Duurzaam Vlaanderen moesten projecten inpasbaar zijn in de specifieke doelstelling 'Hernieuwbare energie' of 'Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit'.

Diverse projecten

Naast de inzet op health zijn er ook nog andere thema’s die veel aandacht krijgen. Met twee energieprojecten rond de nieuwe generatie batterijen en zonnepanelen versterken ze de onderzoekscapaciteit van EnergyVille en bereiden ze Limburg voor op de energietransitie die volop bezig is. En met het project Industry 4.0 verankeren ze de werking van Sirris op de Maakcampus in Genk.

Ook op het vlak van mobiliteit zijn twee projecten goedgekeurd. Voor Port of Limburg is 1,5 miljoen euro gereserveerd om te investeren in een collectieve multimodale overslag op de vroegere Ford-terreinen. Ook de Pater Sangersburg te Maaseik ontvangt EFRO-middelen als belangrijke infrastructurele verbinding voor de grenspendel van werknemers en bedrijven.

Ontdek de projecten hier.