26 vooraanmeldingen binnen eerste EFRO-oproepen GTI Limburg

18 januari 2023

In november werden 26 projecten ingediend in de eerste oproepronde van EFRO-GTI Limburg. Daarvan gaat het om 14 SALKTurbo-projecten. Op 31 januari moeten de volledige dossiers worden ingediend. De finale beoordeling wordt verwacht in april.

SALKTurbo is het economische versnellingsplan voor de provincie Limburg. Van die 14 projecten gaat het om 8 projecten in de call Versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit, 4 projecten in de call Vaardigheden voor slimme specialisatie en 2 projecten in de call Hernieuwbare energie.

Naast de 14 SALKTurbo-projecten zijn er ook 12 andere projecten ingediend in de Limburgse EFRO-calls. De ingediende projecten worden momenteel begeleid naar de indiening van een volledig dossier op 31 Januari 2023.

Eens de volledige projectdossiers zijn ingediend zal de EFRO-managementautoriteit oordelen over de inpasbaarheid van de projecten binnen het EFRO-programma. De resultaten van deze beoordeling worden in april verwacht.

Daarnaast dienen alle EFRO-projecten ook te passen binnen de SALKTurbo strategie die de basis vormt voor de GTI Limburg. Daarom werd ook een nieuwe SALKTurbo-oproep gelanceerd. Via die oproep kan ook voor de vooraangemelde projecten die nog niet over een groen SALKTurbo-label beschikken, de inpasbaarheid binnen de SALKTurbo-strategie worden getoetst.