200 scholieren leren over werking Europees Parlement in provinciehuis Limburg

27 april 2023 - door Veronique Vennekens

De Europese integratie en samenwerking om gedeelde uitdagingen aan te pakken zijn belangrijk. Om het politiek bewustzijn aan te scherpen organiseerde het Hasseltse Virga Jessecollege van 17 tot 21 april 2023 in het Provinciehuis van Limburg het Model European Parliament (MEP).

Ongeveer 200 studenten simuleerden die week de werking van het Europees Parlement. Ze kregen de rol en namen de standpunten in van één van de EU-landen, hielden commissievergaderingen en stemden over actuele onderwerpen. Op initiatief van het Virga Jessecollege uit Hasselt bood het Model Europees Parlement leerlingen de unieke kans om zich in te leven in de wereld van een echte Europarlementariër. Daarnaast leren ze om een kritische mening te vormen en denken ze na over onze Europese identiteit.

Een week lang bogen de leerlingen van het Virga Jessecollege en de Nederlandse partnerscholen zich in commissies over onderwerpen die over de grenzen dienen aangepakt te worden zoals als milieubeheer, economische zaken of voedselveiligheid. Ook actuele vraagstukken kwamen aan bod.

De leerlingen formuleerden een resolutie met daarin verschillende oplossingen voor grensoverschrijdende thema’s en presenteerden uiteindelijk hun resolutie in het parlement waarna de cruciale stemming volgde.

Op die manier verwerven de leerlingen inzicht in het belang van samenwerking tussen verschillende lidstaten en het wegwerken van grensoverschrijdende barrières.

De MEP week werd ingeleid en geopend door gewezen eurocommissaris Louis Michel en gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Tom Vandeput.

Meer info: www.mepeurope.eu