15 Nieuwe Limburgse vooraanmeldingen in 2de ronde van EFRO

13 april 2023 - door Veronique Vennekens

Ook na de goedkeuring van de eerste ronde van EFRO projecten blijft onze provincie bruisen van ideeën voor innovatieve en duurzamere projecten. Dit wordt geïllustreerd door de talrijke vooraanmeldingen vanuit Limburg op de 2 de ronde van EFRO calls.

Deze oproepen die op 8 februari werden gelanceerd hadden volgende onderwerpen

  • City of Things: Deze oproep richt zich specifiek naar lokale besturen met als doel het opschalen van Smart City toepassingen die bijdragen aan slimme data gedreven toepassingen. Dit met als doel een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening naar bedrijven en burgers te voorzien.

  • Digitalisering: Deze oproep richt zich naar projecten open data platformen of andere digitale technologieën verder ontwikkelen. Dit met als doel om bedrijven, kennisinstellingen en ondernemers in Limburg en Vlaanderen de kans te geven kennis te maken met deze technologieën en hoe dit hun werking zou kunnen verbeteren

  • Waterpositieve bedrijventerreinen: Deze oproep richt zich op het herinrichten van bedrijventerreinen om deze meer waterbestendig te maken (waterbekkens, buffering, etc). Specifiek wordt er ingezet op koppelkansen tussen bedrijven (bijvoorbeeld een waterintensief bedrijf kan water gebruiken dat opgevangen wordt op het dak van een ander bedrijf ipv dit water direct te laten afvloeien). Dit met als doel om de Limburgse en Vlaamse economie meer waterrobuust te maken en beter te wapenen tegen periodes van droogte.

In totaal zijn er 15 vooraanmeldingen ingediend vanuit Limburg op deze calls.

  • 6 in de City of Things oproep

  • 7 in de oproep digitalisering

  • 2 in de oproep waterpositieve bedrijventerreinen

Met de vooraanmelding is de eerste stap in het proces van de indiening voor een EFRO project genomen. Vanuit de provincie zullen deze projecten verder begeleid worden naar de mogelijke indiening van een volledig EFRO projectvoorstel tegen 30 juni 2023.