Prioriteiten Belgische Voorzitterschap voor Onderzoek & Innovatie

05 januari 2024 - door Kristof Vlaeminck

Het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft zijn prioriteiten voor onderzoek en innovatie (O&I) bekendgemaakt.

  • Versterken van de Europese industrie om een sterkere strategische autonomie.

  • Verbetering van de valorisatie van onderzoeksresultaten.

  • Nauwere banden tussen wetenschap, industrie, politiek en maatschappij.

  • Internationale samenwerking

  • Bevorderen nucleair onderzoek en innovatie

Het Belgische Voorzitterschap benadrukt de mogelijkheden die O&I bieden voor het versterken van de Europese industrie om een sterkere strategische autonomie te bereiken. Het Voorzitterschap zal ook kijken naar het potentieel van O&I om de groene en digitale transitie te implementeren.

Het Belgische Voorzitterschap zal ook het werk voortzetten over de verbetering van de valorisatie van onderzoeksresultaten dat reeds onder de Spaanse voorganger is begonnen.

De Belgische autoriteiten hebben zich ook tot doel gesteld nauwere banden te smeden tussen wetenschap, industrie, politiek en maatschappij. Bovendien zal België manieren onderzoeken om het economisch, wetenschappelijk en maatschappelijk potentieel van het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe te versterken.

In het verlengde van het Spaanse voorzitterschap en in overeenstemming met de algemene aanpak die in 2021 is goedgekeurd, zal het Belgische voorzitterschap de internationale samenwerking met landen van buiten de EU bevorderen op basis van openheid, het hanteren van gemeenschappelijke normen en geleid door de principes van een gelijk speelveld en wederkerigheid.

Ten slotte wil België het nucleair onderzoek en innovatie bevorderen, gericht op het vinden van innovatieve oplossingen voor hoogradioactief afval en nucleaire testen en het ITER-project (International Thermonuclear Experimental Reactor). In zijn programma vermeldt het Voorzitterschap ook de ontwikkeling van radiologische en nucleaire technologieën in de gezondheidszorg.