Prioriteiten Belgische Voorzitterschap voor Onderwijs

05 januari 2024 - door Kristof Vlaeminck

Het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft zijn prioriteiten voor onderwijs bekendgemaakt.

  • Inclusie, innovatie en gelijkheid zijn de kernwoorden van het mandaat.

  • Versterken van de Europese onderwijsruimte, het bevorderen van levenslang leren en het aanpakken van het lerarentekort staan centraal.

  • Een informele ministeriële bijeenkomst over onderwijs zal op 29 februari en 1 maart in Brussel plaatsvinden.

Centraal op de Belgische agenda staat de ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte (EER), waarvoor reeds een uitvoeringsresolutie werd goedgekeurd tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport in mei 2023. Het Belgisch Voorzitterschap wil dus de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding versterken, met de nadruk op empirisch onderbouwd beleid, vernieuwende praktijken en sterke partnerschappen.

Het richt zich ook op het promoten van levenslang leren en erkent het cruciale belang van
aanpassingsvermogen in een voortdurend veranderende wereld.

België wil ook de uitdagingen van het lerarentekort aanpakken, een probleem waarmee alle landen in de EU worden geconfronteerd. Hiervoor zal het belang van aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het onderwijs worden benadrukt.

Het wil ook kwalitatief hoogstaand, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs bevorderen door discussies op gang te brengen over een actieplan voor digitaal onderwijs.