Geen meerderheid in EP voor halvering gebruik pesticiden

23 november 2023 - door Kelly Digneffe

Het voorstel van rapporteur Wiener kreeg gisteren in de plenaire geen goedkeuring.
Het rapport pleitte voor een reductie van 50% in het gebruik en het risico van pesticiden tegen 2030 (referteperiode 2015-2017). 

De EPP groep en het AGRI Comité dienden echter amendementen om die doelstelling te versoepelen.
Er werd middels een stemming eveneens verhinderd dat het dossier terug door het ENVI comité wordt behandeld.
Aangezien er geen tijd meer is voor een tweede lezing zal er over dit dossier geen akkoord gevonden worden in deze legislatuur.

Achtergrond

De Europese Commissie wou het gebruik van chemische pesticiden halveren tegen 2030 en benadrukte daarbij het belang van alternatieve methoden, zoals vruchtwisseling en precisielandbouw.

Naast het algemeen verminderen van giftige pesticiden tegen 2030, legde het voorstel ook een verbod op van pesticidengebruik in ‘gevoelige plaatsen’, zoals parken, speeltuinen, sportterreinen, enzovoort.

Meer info vind je hier.