Strategisch plan 2025-2027 voor Horizon Europe aangenomen

27 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie heeft het tweede strategische plan voor Horizon Europe aangenomen.

  • In het Strategische Plan worden drie hoofdlijnen uiteengezet voor de EU-financiering van onderzoek en innovatie voor de laatste drie jaar van het programma (2025-2027).

  • In de komende maanden zullen de nieuwe werkprogramma's worden ontwikkeld aan de hand van deze strategie.

  • Projectvoorstellen moeten passen binnen het bredere kader van dit Strategische Plan.

Drie strategische hoofdlijnen voor de laatste drie jaar

Drie strategische hoofdlijnen zullen de leidraad vormen voor Horizon Europe en worden geïmplementeerd via de werkprogramma's:

  • Groene transitie: De O&I-activiteiten van Horizon Europe moeten Europa ondersteunen om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden tegen 2050 en het verlies aan biodiversiteit en vervuiling aan te pakken. Ten minste 35% van de middelen van Horizon Europe moet worden besteed aan klimaatgerelateerde acties en 10% van het budget voor de komende drie jaar aan biodiversiteit.

  • Digitale transitie: Onderzoek ter ondersteuning van de digitale transitie is essentieel voor Europa's concurrentievermogen en strategische autonomie. Essentieel hierbij zijn normen en waarden waarbij de mens centraal staat. De digitale transitie draaft ook bij aan het realiseren van de groene transitie. Voor de periode 2021-2027 is overeengekomen om ten minste 13 miljard euro uit Horizon Europa te investeren in digitale technologieën.

  • Een veerkrachtiger, concurrerender, inclusiever en democratischer Europa: Europa's sociale rechten en democratische waarden en beginselen hebben een sterke basis nodig zodat ze wereldwijd kunnen worden gepromoot.

    Onderzoeksactiviteiten binnen Horizon Europa zullen helpen om dit fundament te leggen. Dit omvat onderzoek naar civiele veiligheid, naar een eerlijk en milieuvriendelijk economisch model, naar gezondheid en welzijn en democratische participatie.

Open strategische autonomie en het veiligstellen van Europa's leidende rol in het ontwikkelen en inzetten van kritieke technologieën zijn overkoepelende doelstellingen voor alle drie de strategische hoofdlijnen.

Overzicht verwachtte impact per cluster

Waarom is dit relevant voor jou?

Deze drie strategische hoofdlijnen zullen in meer of mindere mate terugkomen in de oproepen tot voorstellen van Horizon Europe. Een goed begrip van het Strategische Plan zal je dan ook in staat stellen om je projectvoorstel in het bredere plaatje te kunnen plaatsen. Dit zal dan weer een invloed hebben op hoe evaluatoren je projectvoorstel beoordelen.

Meer informatie?