Jouw stem in Europa: onderzoek en ontwikkeling met dual-use potentieel

07 februari 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie heeft een witboek gepubliceerd over opties om meer steun te bieden aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van technologieën met potentieel voor tweeërlei (dual-use) gebruik. Je kan feedback geven tot 30 april 2024.

Dit witboek heeft als doelstelling om een openbare raadpleging te houden over ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O) op EU-niveau op het gebied van technologieën met potentieel voor tweeërlei gebruik. In dit verband worden de huidige relevante financieringsprogramma’s van de EU geëvalueerd en wordt beoordeeld of deze steun nog steeds toereikend en strategisch is met het oog op de bestaande en opkomende geopolitieke uitdagingen. Vervolgens worden opties voor de toekomst voorgesteld.

In dit witboek wordt de term “tweeërlei gebruik” gebruikt in het kader van O&O-ondersteuning met betrekking tot software en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.

Je stem laten horen ?

Meer informatie en feedback geven kan tot 30 april 2024.