Europees Parlement zoekt kandidaten om een opleidingsprogramma voor jonge journalisten in België te organiseren.

17 juni 2022 - door Kaatje Gevaert

Het Europees Parlement schreef een aanbesteding uit om organisaties te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van een nieuw opleidingsprogramma voor jonge journalisten in 10 lidstaten.

  • België maakt samen met negen andere lidstaten deel uit van een piloot project.

  • Ambitie is om het programma volgend jaar uit te breiden naar de overige lidstaten.

  • Het doel van het trainingsprogramma is om de kennis van jonge journalisten over Europa, Europees beleid en besluitvorming te verdiepen.

Over de aanbesteding

Het Europees Parlement zoekt partners in België om een opleidingsprogramma voor jonge journalisten in België (Nederlands- en Franstalig België) te organiseren. Doel is dat deze partner, tot tweemaal per jaar, een opleidingsprogramma over EU-kwesties organiseert en implementeert, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder.

De opleiding moet bijdragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels. Het opleidingsprogramma omvat een module in België, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die worden geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.

De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:

  • organisatie en implementatie van het programma (eerste module); selectie van deelnemers (eerste en tweede module);

  • communicatie- en extra activiteiten.

Deze aanbesteding is voornamelijk gericht om lokale spelers met bewezen ervaring in de media en in de organisatie van opleidingen voor mediaprofessionals aan te trekken. Er gelden een aantal voorwaarden en organisaties kunnen hun kandidatuur indien tot 15 juli 2022. De geraamde waarde van het contract bedraagt 410.000 euro.

De geselecteerde organisaties zullen verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de training op nationaal niveau (Vlaanderen en Wallonië), de selectie van deelnemers en de outreach-activiteiten.

Meer informatie is beschikbaar via deze link