Aanbevelingen Raad over de sleutelfactoren voor digitaal onderwijs gepubliceerd

23 januari 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Raad heeft een reeks aanbevelingen aangenomen over de succesfactoren voor succesvol digitaal onderwijs en digitale opleiding, en over het verbeteren van het aanbod van digitale vaardigheden en competenties in onderwijs en opleiding.

 • Met dit pakket wordt het onderwijs klaargestoomd voor een echte digitale transformatie.

 • Het onderwijs zal de vaardigheden en competenties kunnen verschaffen die in deze nieuwe realiteit noodzakelijk zijn.

 • De aanbeveling bevat met name suggesties om digitale vaardigheden en competenties te ontwikkelen op alle niveaus (scholen, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwasseneneducatie) en voor alle bevolkingsgroepen (zoals jongeren, volwassenen en professionals).

Doelstelling 2030

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitale paraatheid van onderwijs- en opleidings­stelsels moet worden verbeterd, vooral wat betreft veerkracht, toegankelijkheid, kwaliteit en inclusiviteit. Ook is er de EU-doelstelling in het kader van het digitale decennium dat 80% van de bevolking in de leeftijdsgroep van 16-74 jaar in 2030 over ten minste digitale basisvaardigheden moet beschikken.

Daarom is het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan de behoeften van onderwijs en opleiding, en actie te ondernemen op alle niveaus (kleuter-, basis-, middelbaar en beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwasseneneducatie), vanuit het perspectief van een leven lang leren, en voor alle bevolkings­groepen (bv. jongeren, volwassenen en professionals).

Digitale vaardigheden en competenties

In aanbeveling van de Raad over digitale vaardigheden en competenties worden de lidstaten aangemaand om overeenstemming te bereiken over nationale en regionale strategieën of strategische benaderingen voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden en competenties. Er wordt hen verzocht om:

 • nationale/regionale doelstellingen voor het aanbieden van deze vaardigheden en competenties te bepalen of te herzien;

 • maatregelen te nemen die gericht zijn op "prioritaire of moeilijk bereikbare groepen";

 • digitale vaardigheden en competenties in het basis- en middelbaar onderwijs te versterken;

 • het aanleren van digitale vaardigheden in verschillende vakken transversaal te promoten;

 • digitale vaardigheden en competenties voor alle studenten in het hoger onderwijs te verbeteren en leermogelijkheden aan te bieden voor verschillende niveaus en disciplines;

 • volwassenen kansen te bieden om digitale vaardigheden te verwerven en het tekort aan ICT-professionals aan te pakken.

Succesvol digitaal onderwijs en digitale opleiding

In de aanbeveling wordt ook gefocust op de wijze waarop onderwijs- en opleidings­stelsels kunnen worden klaargestoomd voor het digitale tijdperk. De tekst biedt richtsnoeren om mensen voor te bereiden op creatief, veilig en verantwoord gebruik van technologie, op basis van inzicht in de werking ervan.

De lidstaten wordt gevraagd om:

 • digitale technologieën te integreren in het onderwijs en leerkrachten aan te moedigen deze te gebruiken;

 • de ontwikkeling van digitale onderwijs­instrumenten te ondersteunen, onder andere met onderzoek naar de impact van artificiële intelligentie;

 • cyberbeveiligings­maatregelen te nemen in onderwijs en opleiding, en in te zetten op bewustmaking;

 • te investeren in connectiviteit, digitale infrastructuur en digitale toegankelijkheid in onderwijs en opleiding.

Attachment(s)