Raad Onderwijs bespreekt groene vaardigheden en lerarentekort

08 maart 2023

Dinsdag 7 maart kwamen de ministers van Onderwijs samen in Brussel waar ze Conclusies aannamen over ‘vaardigheden en competenties voor de groene transitie’ en debatteerden over de problematiek van het lerarentekort en het aantrekken van hoogwaardige leerkrachten als een hoeksteen van een succesvolle Europese Onderwijsruimte (EOR).

  • De Raad moedigt in haar Conclusies de ontwikkeling van de vaardigheden voor de groene transitie voor alle niveaus en soorten onderwijs aan.

  • De ministers bespraken het lerarentekort en hoe ze best onderwijzers aantrekken én behouden.

  • België stelt voor om een ‘Europees Jaar van Onderwijzers’ te maken.

Conclusies groene transitie

De vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de groene en digitale transitie veranderen doorheen de jaren. Vandaar dat de Raad in haar Conclusies de ontwikkeling van die vaardigheden aanmoedigt voor alle niveaus en soorten onderwijs (vanaf de eerste jaren tot en met het einde van de loopbaancarrière).

Hoewel het gaat over alle soorten onderwijs, wordt er in de tekst specifiek gefocust op volwassenenonderwijs, VET en hoger onderwijs. Men vraagt om innovatieve en flexibele manieren te onderzoeken voor leermogelijkheden die misschien kunnen leiden tot ‘microcredentials’. Ook moet er aandacht worden besteed aan de erkenning en validering van eerdere prestaties op het werk en verworven vaardigheden.

De Raad vraagt aan de lidstaten om – onder andere – aanbieders van onderwijs en opleiding, onderzoeksorganisaties, werkgevers, sociale partners en andere relevante belanghebbenden te betrekken om de noden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld vragen de ministers aan de Commissie om tussen bovenstaande partners wederzijds leren en het delen van goede praktijken te bevorderen.

Verder wordt de Commissie uitgenodigd om ondersteuning te bieden bij transnationale samenwerking en uitwisseling van goede praktijken onder meer via uitwisselingen van studenten en personeel (Erasmus+) en samenwerking tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen (Europese allianties van universiteiten en CoVe).

Met de goedkeuring van deze tekst reageert het Zweeds Voorzitterschap op de oproep van EU-leiders op de buitengewone top in februari voor ambitieuze maatregelen op het gebied van vaardigheden.

Lees hier de Raadsconclusies.

Leerkrachten aantrekken en behouden

In de tweede helft van het overleg bespraken de ministers het lerarentekort - een probleem waar veel lidstaten mee te kampen hebben. Een van de oorzaken van het tekort is de vergrijzing van het lerarenbestand en de percepties over de lage aantrekkelijkheid van het beroep.

Tijdens het debat deelden de ministers de nationale uitdagingen waarmee ze te kampen hebben, gaven ze goede praktijkvoorbeelden en haalden ze mogelijke acties op EU niveau aan om leerkrachten aan te trekken én te behouden. Meer loon, betere werkomstandigheden en loopbaanperspectieven, zijn er daar een paar van.

Tot slot stelde België voor om een ‘Europees Jaar van Onderwijzers’ te maken. Een voorstel dat op heel wat steun kon rekenen van andere lidstaten, maar op een muur botste bij Eurocommissaris Mariya Gabriel.

Lees hier de achtergrondnota van het Zweeds Voorzitterschap.

Bron foto: European Union