Jaar van de Vaardigheden start op 9 mei 2023

09 maart 2023

Nadat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens de State of the Union in oktober 2023 had uitgeroepen tot het Jaar van de Vaardigheden, was het aan de medewetgevers om hierover een gezamenlijk akkoord te vinden. Deze week hebben het Parlement en de Raad een akkoord gevonden. 

  • Het Jaar vindt plaats van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024.

  • Doel is om de kloof tussen vaardigheden aan te pakken.

  • Twaalf maanden lang zullen er acties en initiatieven gelanceerd en gepromoot worden, met de focus op de implementatie van bestaande instrumenten.

De Europese Commissie, het Europees Parlement, de lidstaten en allerhande stakeholders zullen tijdens het Jaar van de Vaardigheden samenwerken om de ontwikkeling van vaardigheden te promoten en zo de kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen te verbeteren. Doel is om de vaardighedenkloof te dichten

Het Jaar wordt feestelijk ingezet op 9 mei met een ‘European Year of Skills Festival’ en duurt tot en met 8 mei 2024. Dit impliceert dat het slotevent zal plaatsvinden tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Twaalf maanden lang zullen er verschillende acties en initiatieven gelanceerd en gepromoot worden, maar zal de focus vooral liggen op de implementatie van bestaande instrumenten (Deep Tech Talent Initiative, European Vocational Skills Week...). Daarnaast staan er ook verschillende nieuw te lanceren initiatieven op de planning, zoals: herziening Raadsaanbeveling leermobiliteit, het digitaal onderwijs- en vaardighedenpakket, het voorstel rond de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen…)

Het Europees Jaar van de Vaardigheden beoogt volgende vier hoofddoelstellingen:

  1. Het bevorderen van investeringen in opleiding en bijscholing, waardoor mensen hun job kunnen blijven uitvoeren of een nieuwe kunnen vinden.

  2. Door nauw samen te werken met sociale partners en bedrijven wil de EU ervoor zorgen dat vaardigheden aansluiten bij de behoeften van werkgevers.

  3. Ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vooral voor de groene en digitale transitie en het economisch herstel.

  4. Mensen van buiten de EU met de vereiste vaardigheden aantrekken.

Lees hier het persbericht.
Raadpleeg hier de website over het Jaar van de Vaardigheden.