Hoe inclusief onderwijs bevorderen?

08 juli 2022

De Europese Commissie deed onderzoek naar inlusief onderwijs in de vorige Erasmus+ projecten. Het Europees Parlement nam een resolutie aan over inclusiemaatregelen in het vorige Erasmus+ programma. Beide initiatieven kaderen in de realisatie van de Europese Onderwijsruimte (EOR) tegen 2025, waarin inclusiviteit een belangrijk beginsel is.

  • Individuele leerbehoeften zijn belangrijker zijn dan doelgroepen om de inclusiviteit te stimuleren.

  • Betrek het schoolbestuur om een langdurige impact te hebben.

  • Op maat gesneden financiering en subsidies is noodzakelijk om de deelname personen uit kansarme milieus te vergroten.

Aanbevelingen vanuit de Europese Commissie

De Commissie onderzocht verschillende projecten uit het vorige Erasmus+-programma die in het teken stonden van inclusie in het onderwijs. Het rapport bevat zowel aanbevelingen voor onderwijsinstellingen en lokale stakeholders, alsook om Erasmus+ projecten inclusiever te maken.

Wat betreft de onderwijsinstellingen wordt aangeraden om te focussen op de lokale noden en individuele leerbehoeften in plaats van de gehele doelgroepen. Zo wordt gevraagd ompeer-to peer- mentoring te overwegen als een manier om leerlingen met een lage prestatie te ondersteunen. Om een blijvende impact te hebben, wordt er aangeraden om het schoolbestuur en de gehele schoolgemeenschap te betrekken. De professionele ontwikkeling van leerkrachten op het gebied van inclusief lesgeven zou hier ook aan bijdragen.

Om Erasmus+ projecten inclusiever te maken, is het aangeraden om bij de evaluatie van projectvoorstellen experts op het gebied van inclusie te betrekken. Daarnaast zouden projecten die langer dan 2 of 3 jaar duren, ook de inclusie ten goede komen. Tot slot, wordt er aangeraden om lokale of regionale overheden te betrekken bij Erasmus+ projecten.

Lees hier ‘Data collection and analysis of Erasmus+ projects’.   

Minder drempels nodig volgens het Europees Parlement

Het Europees Parlement publiceerde een resolutie over inclusiemaatregelen in het vorige Erasmus+ programma waarin ze vragen om de financiële, administratieve en technologische barrières te beperken zodat meer personen (uit kansarme milieus) kunnen deelnemen aan Erasmus+ en het Europees Solidariteitsfonds.

In de tekst benadrukt het Parlement onder meer dat op maat gesneden financiering en subsidies noodzakelijk is om de deelname van kansarme personen of personen uit kansarme milieus te vergroten. Het Parlement wijst erop dat leerkrachten een passende opleiding en ondersteuning moeten krijgen over hoe zij doeltreffend kunnen omgaan met de uitdagingen en kansen. Een uitwisseling van goede praktijken zou hier ook aan kunnen bijdragen. Daarnaast is het Parlement van mening dat de nationale agentschappen nauwer moeten samenwerken met arbeidsbureaus en andere belanghebbenden uit het volwassenenonderwijs om de integratie van volwassen lerenden in het huidige Erasmus+-programma te vergemakkelijken. Tot slot wordt in de tekst benadrukt dat het belangrijk is de mobiliteit van studenten in beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen.

Lees hier de Resolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2022 over de tenuitvoerlegging van inclusiemaatregelen in het kader van Erasmus+ 2014-2020.