Europese Onderwijs- en opleidingsmonitor 2022

25 november 2022

De Europese Commissie publiceerde voor elke lidstaat een Onderwijs- en opleidingsmonitor 2022. In deze 21 pagina tellende monitor, krijg je een idee hoe België presteert m.b.t. de EU-doelstellingen i.h.k.v. de Europese Onderwijsruimte. 

  • België hoort bij de besten van de EU-klas wat betreft de meeste EU-doelstellingen.

  • België presteert ondermaats voor ‘voortijdige verlaters van onderwijs en opleiding (18 – 24 jaar).

  • Raadpleeg hier de monitor.

België presteert boven het EU-gemiddelde

De Europese Commissie publiceerde voor elke lidstaat een Onderwijs- en opleidingsmonitor 2022. In deze 21 pagina tellende monitor, krijg je een idee hoe België presteert m.b.t. de EU-doelstellingen i.h.k.v. de Europese Onderwijsruimte.

De tekst is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. In het eerste deel krijg je een overzicht van de kerndoelstellingen op EU-niveau, alsook aanvullende contextuele kernindicatoren. Hoofdstuk twee gaat dieper in op de manier hoe België de uitdagingen op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs aanpakt. Hoofdstuk drie focust zich op de deelname aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen. Uit de analyse blijkt dat België hier zeer goed op scoort (54,6%), maar dat er aandachtspunten zijn voor de deelname van kansarme kinderen jonger dan 3 jaar. Hoofdstuk vier gaat meer over het beleid inzake schoolonderwijs waarbij het beleid van de Vlaamse en de Franse gemeenschap apart aan bod komt. In het voorlaatste hoofdstuk komt het beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs aan bod. Tot slot gaat het laatste hoofdstuk over de maatregelen met betrekking tot het hoger onderwijs.

Lees hier de opleidings- en onderwijsmonitor 2022 voor België.


Achtergrond

Tegen 2025 moet de Europese Onderwijsruimte gerealiseerd zijn. Hierin wordt uiteengezet hoe Europese samenwerking de kwaliteit, de inclusiviteit en de digitale en groene dimensie van de onderwijsstelsels van de lidstaten verder kan verrijken. De Europese onderwijsruimte wordt geschraagd door zes dimensies:

  • Kwaliteit van het onderwijs

  • Integratie en gendergelijkheid in het onderwijs

  • De rol van groene en digitale overgangen in het onderwijs

  • De rol van leraren en het aanpakken van het lerarentekort

  • Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen

  • Onderwijs als onderdeel van een sterker Europa in de wereld