Commissie verhoogt begroting Werkprogramma Erasmus+ 2023

13 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Op 9 maart heeft de Commissie een herziening van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2023 goedgekeurd.

  • De totale begroting van het programma voor 2023 is verhoogd naar 4,43 miljard euro,

  • De verhoogde begroting versterkt de prioriteiten van Erasmus+ rond inclusie, actief burgerschap en democratische participatie, en inzake groene en digitale transities in de EU en internationaal.

  • Een sterke focus ligt op op lerenden en personeel uit Oekraïne

Een verhoogd budget, focus op Oekraïne

De herziene begroting voor Erasmus+ 2023 omvat in totaal 4,43 miljard euro ter ondersteuning van de onderwijssectoren, met specifieke steun voor Oekraïense studenten en personeel.

Het programma zal inspelen op de verwachte uitdagingen in 2023 door zinvolle steun te verlenen aan lerenden en onderwijzend personeel die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. De gefinancierde activiteiten kunnen variëren van taalkundige en culturele integratiecursussen, instrumenten voor het leren van talen, gericht op docenten of lerenden, tot beurzen of algemene financiële steun in alle sectoren van Erasmus+ voor lerenden en docenten.

100 miljoen euro van de begroting voor 2027 zal met name naar partnerschapsacties voor samenwerking gaan. Deze zijn het meest geschikt om Oekraïense lerenden en personeel dat momenteel in andere Europese landen ontheemd is, te ondersteunen.

Versterking van de internationale dimensie

De internationale dimensie van Erasmus+ werd versterkt met een verhoging van de begroting met 31 miljoen euro, die zal worden gebruikt om mobiliteitsprojecten en capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs te versterken ter ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten. In 2023 zal deze actie ook een structureel hervormingsproject ondersteunen dat gericht is op het creëren van een open digitale onderwijsomgeving, die kwaliteitsonderwijs en -opleiding zou bieden aan studenten die zijn ingeschreven bij Oekraïense instellingen voor hoger onderwijs, aan degenen die Oekraïne ontvluchten of aan in eigen land ontheemde studenten. Het zou ook onderwijskansen bieden aan de bredere Oekraïense gemeenschap in het buitenland, op basis van samenwerking tussen Oekraïense en andere Europese universiteiten.

Verhoging budget voor jongerenactiviteiten

Erasmus+ blijft jeugdactiviteiten ondersteunen, in aansluiting op het Europees Jaar van de Jeugd. En de Erasmus+-activiteiten zullen ook bijdragen aan de inspanningen van de EU om mensen te helpen de juiste vaardigheden te verwerven, overeenkomstig het Europees Jaar van de vaardigheden 2023.

Sportmedewerkers

Vanaf 2023 zal een nieuwe actie om sportcoaches te ondersteunen via hun deelname aan mobiliteitsprojecten de mogelijkheden voor trans-Europese samenwerking en leren uitbreiden tot lokale amateursportorganisaties en hun personeel.

Oproepinfo

Er zijn verschillende oproepen. De volgende ronde, die gericht is op samenwerkingspartnerschappen met een extra prioriteit voor lerenden, docenten en personeel uit Oekraïne, gaat open op 22 maart 2023.

Achtergrond

Erasmus+ werd meer dan 35 jaar geleden in het leven geroepen en is een van de meest emblematische EU-programma's. Tot nu toe hebben meer dan 13 miljoen mensen aan het programma deelgenomen. Met een totale begroting voor Erasmus+ van 2021 tot 2027 van 26,2 miljard euro, aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU, zal het programma nog meer deelnemers en ideeën in Europa en daarbuiten ondersteunen.

Het hele Erasmus+-programma is gericht op vier belangrijke prioriteiten:

  • inclusie en diversiteit,

  • digitale transformatie,

  • milieu en bestrijding van klimaatverandering,

  • deelname aan het democratische leven.

Organisaties en kansarme deelnemers staan centraal in Erasmus+. Het programma blijft daarom de inclusie mechanismen van de deelnemers ondersteunen en zet middelen in om eventuele belemmeringen voor hun deelname weg te nemen.

Nuttige info

Jaarlijks werkprogramma 2023

Programmagids 2023 Erasmus+