Jouw stem in Europa: Harmonisatie specifieke aspecten van insolventieprocedures

09 december 2022 - door Liese Dewilde

Op 7 december 2022 stelde de Europese Commissie een reeks maatregelen voor om de kapitaalmarktenunie (Capital Markets Union) van de EU verder te ontwikkelen. Een deel van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de regels bij insolventie van ondernemingen.

De Commissie publiceerde namelijk een voorstel voor een richtlijn die in het kader van insolventieprocedures moet zorgen voor harmonisering, efficiëntie, en bevordering van grensoverschrijdende investeringen. Deze maatregelen zullen uiteindelijk bijdragen tot de kapitaalmarktenunie.

Je leest hier meer over het Commissievoorstel.

Geef je graag feedback over dit Commissievoorstel? Je kan hier deelnemen aan de openbare raadpleging tot 3 februari 2023.