Geen meerderheid in milieucommissie over natuurherstelwet

28 juni 2023 - door Frédéric Cabistan

Gisteren stemde de Parlementaire milieucommissie (ENVI) over het finale rapport inzake de natuurherstelwet. De uitslag van 44-44 is geen meerderheid en zo schuift de finale beslissing naar de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 13 juli.

  • Een staking van de stemmen (44-44) is geen meerderheid en daardoor stemt de milieucommissie tegen de natuurherstelwet.

  • Het Europees Parlement zal op 13 juli stemmen over het voorstel tot verwerping van de natuurherstelwet.

  • Rapporteur Luéna hoopt in tussentijd tot compromis te komen met christendemocraten om zo toch goedkeuring te vinden.

De stemming van 27 juni was het vervolg van de ENVI-vergadering van 15 juni, waar door tijdsgebrek de stemming moest gepauzeerd worden. Gisteren waren opnieuw alle 88 stemgerechtigde commissieleden aanwezig om zich uit te spreken over de rapporttekst in zijn geheel. Met 44 stemmen voor en 44 stemmen tegen kon er geen meerderheid gevonden worden en werd de tekst door de commissie afgekeurd.

Dit resultaat legt duidelijk de twee blokken in de commissie bloot. Zo stemden alle socialistische, groene en linkse partijen voor de natuurherstelwet. De christendemocraten vrezen de grote impact op de landbouw en stemden samen met de conservatieven en rechtse partijen tegen. De liberale fractie is erg verdeeld over beide kampen.

Verder nieuws op plenaire van juli

Omdat de milieucommissie het voorstel afwees, zal ze het voorstel om de natuurherstelwet af te keuren aan het Parlement voorleggen. Het Europees Parlement kan dit verwerpingsvoorstel nog wegstemmen maar is net zoals de milieucommissie erg verdeeld. Ook de adviserende visserij- en landbouwcommissies verwierpen het voorstel eerder dit jaar.

Als het Europees Parlement in plenaire zitting het voorstel verwerpt, moet de Europese Commissie een nieuw voorstel uitdenken over de natuurherstelwet. Daarbij moet ze rekening houden met de mening van het Europees Parlement. Een woordvoerder van de Commissie liet echter weten dat als het Parlement het voorstel afkeurt,  de Europese Commissie niet voldoende tijd meer heeft om nog tijdens deze legislatuur een nieuw voorstel in te dienen.

Toch nog zicht op goedkeuring?

De uitslag van deze stemming is het eerste grote "Green Deal"dossier dat afgekeurd wordt in een Parlementaire commissie.

Rapporteur César Luena (S&D) blijft hoopvol en vraagt verdere samenwerking met de grootste Europese fractie en opposanten van het wetsvoorstel: de christendemocraten (EPP). Luena hoopt immers tot een akkoord te komen op basis van de al goedgekeurde amendementen en de compromistekst van de Raad die vorige week door de Europese milieuministers werd aangenomen. Met deze tactiek hoopt hij dat de EPP het verwerpingsvoorstel tijdens de volgende plenaire zitting niet aanneemt en zo toch de natuurherstelwet kan goedkeuren. Bij dit scenario kunnen de interinstitutionele onderhandelingen starten na de zomer.