Microplastics: ITRE-commissie brengt ontwerpadvies uit

15 december 2023 - door Paula Verschaeve

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) heeft op 15 december 2023 haar ontwerpadvies over de voorgestelde verordening om het verlies van microplastics te voorkomen en de verontreiniging door microplastics te verminderen, bekendgemaakt. 

  • Het ITRE-ontwerpadvies heeft tot doel de steunmaatregelen voor micro- en kleine ondernemingen nader te specificeren.

  • In de komende weken zal ITRE bijkomende schaduwrapporteurs aanduiden om haar advies over het dossier ‘microplastics’ af te ronden.

  • Gezien de huidige stand van zaken zullen de trilogen pas in de tweede helft van 2024 van start gaan.

Inhoud ITRE-ontwerpadvies

ITRE-rapporteur Maria Spyraki (EPP, Griekenland) en Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE, Denemarken) stellen voor om de verplichting van de Europese Commissie rond bewustmaking en opleidingsmateriaal vast te stellen tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het Commissievoorstel.

Daarnaast brengt EP-lid K. M. Peter-Hansen taalkundige wijzigingen aan om micro- en kleine ondernemingen (kmo’s) beter te ondersteunen wat betreft de toepassingsregels van de voorgestelde verordening.

Zowel M. Spyraki als K. M. Peter-Hansen roepen op om de reeds voorgestelde vormen van steun voor KMO’s verder te verduidelijken.

Verdere stappen

Het Europees Parlement 

  • De stemming over het ITRE-ontwerpadvies is voorlopig gepland op 14 februari 2024. 

  • De stemming over het ontwerpverslag staat gepland op 19 maart 2024. Naar verwachting wordt de tekst aan de plenaire vergadering voorgelegd op 22 april 2024.

De Europese Commissie 

De Raad 

  • Deskundigen van de Raad zullen de komende maanden bijeenkomen ter voorbereiding van het algemene standpunt van de Raad. 

  • Vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024 zullen de trilogen pas in de tweede helft van 2024 van start gaan.

Achtergrond

Om de uitstoot van microplastics in het milieu te verminderen, heeft de Europese Commissie op 16 oktober 2023 maatregelen voorgesteld om verontreiniging door kunststofpellets aan te pakken. Het verordeningsvoorstel kadert in het Pakket Nulvervuiling en streeft naar propere ecosystemen en plasticvrije rivieren/oceanen.

Bronnen en meer lezen

Het ITRE-ontwerpadvies, gepubliceerd op 12 december 2023

Het ENVI-ontwerpverslag, gepubliceerd op 12 december 2023