Euro 7-norm: Europees Parlement klaar om te onderhandelen met Raad

10 november 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft zijn standpunt vastgesteld over nieuwe regels om de uitstoot (Euro 7) van personenauto's, bestelwagens, bussen en vrachtwagens te verminderen. De stemming bevestigt het verslag aangenomen door de ENVI-Commissie.

  • Het EP  stelt voor om lichte bedrijfsvoertuigen in te delen in drie gewichtscategorieën.

  • De Parlementariërs eisen strengere emissiegrenswaarden voor bussen en zware bedrijfsvoertuigen.

  • Het Parlement stelt voor de invoering van de normen uit te stellen en resprectievelijk 2025 en 2027 te vervangen door 2030 voor personenauto's en 2031 voor zware bedrijfsvoertuigen.

Het Europees Parlement heeft op 9 novemver 2023 zijn standpunt vastgesteld over de herziening van de EU-voorschriften voor de typegoedkeuring van en het markttoezicht op gemotoriseerde wegvoertuigen (Euro 7).

De stemming bevestigt het verslag dat op 12 oktober werd aangenomen door de Commissie milieubeheer van het Europees Parlement (ENVI). Zie het ENVI-verslag voor meer informatie.

Volgende stappen

De Raad van de EU heeft zijn standpunt over de Euro 7-emissielimieten al op 25 september 2023 vastgelegd. Bijgevolg kunnen de informele onderhandelingen tussen de Raad en het EP (trilogen) starten.

Context Euro 7-norm

De Europese Commissie (EC) publiceerde in november 2022 haar voorstel voor Euro 7 normen om de schadelijke uitstoot van nieuwe lichte- en zware wegvoertuigen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze moeten respectievelijk de Euro 6- en Euro VI-normen vangen. Het voorstel is gericht op alle technologieën en brandstoffen. Ook voegt deze regelgeving toe voor deeltjesemissies van remmen, banden en ammoniak voor auto's. Daarnaast worden strengere emissielimieten overwogen voor auto's en bestelwagens, met de nadruk op de duurzaamheid van batterijen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht , 9 november 2023: Euro 7: MEPs support new rules to cut down pollutant emissions

Vleva-bericht, 13 oktober 2023, ENVI stelt implementatie Euro 7 normen wegvoertuigen uit