Euro 7 lichte- en zware wegvoertuigen: standpunt Raad

03 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad van de EU heeft een gemeenschappelijk standpunt over de Euro 7-verordening bereikt. Hierin worden nieuwe emissienormen vastgesteld voor voertuigen met inwendige verbrandingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is de opvolger van Euro 6-verordening.

  • De Raad gaat wat emissielimieten betreft voor Euro 7 niet veel verder dan zijn voorganger (Euro 6)

  • Verplichting voor voertuigen om een boordcontrolesysteem te hebben, blijft gehandhaafd

  • De nieuwe normen zouden ten vroegste in 2026 van kracht worden (EC-voorstel was 1 juli 2025)

Enkele belangrijke zaken  in het compromis door Raad EU over Euro 7

Voor lichte voertuigen (minder dan 3,5 ton) blijven dezelfde maximale uitlaatgasemissiedrempels gelden als voor de Euro 6-norm. Enkel voor zware voertuigen worden de emissiegrenswaarden iets verlaagd.

Wat betreft de voorwaarden voor het testen van deze emissies verwijst het compromis ook naar de EURO 6-normen, en dat zowel voor lichte als voor zware voertuigen.

Verplichting voor voertuigen om een boordcontrolesysteem te hebben, blijft gehandhaafd.

De Raad stelt voor dat de Euro 7-verordening pas 30 tot 48 maanden na de inwerkingtreding van toepassing wordt, afhankelijk van het voertuigtype. In praktijk betekent dit dat de nieuwe normen ten vroegste in 2026 van kracht zouden worden., waar de Europese Commissie voorstel 1 juli 2025 heeft voorgesteld.

Synthetische brandstoffen zijn niet opgenomen in de tekst. Als de Commissie een nieuw voorstel zou indienen dat betrekking heeft op dit type brandstof, zou de 'EURO 7'-verordening moeten worden gewijzigd om rekening te houden met synthetische brandstoffen.

Volgende stappen

De Raad heeft haar standpunt klaar om te onderhandelingen met het Europees Parlement.

Het Europees Parlement moet zijn standpunt nog bepalen, stand van zaken:

  • ITRE-advies Euro 7 (geassocieerde commissie, 19 juli gestemd)

  • ENVI (in lead): 12 oktober stemming draft rapport en amendementen

  • Plenaire stemming: 9 november (indicatief)

Bron en meer lezen