ENVI stelt implementatie Euro 7 normen wegvoertuigen uit

13 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

De EP-leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben het verslag over de Euro 7 emissienormen voor lichte en zware wegvoertuigen goedgekeurd.

  • ENVI volgt het EC-voorstel voor de Euro 7 normen voor auto’s

  • ENVI stelt voor om lichte bedrijfsvoertuigen onder te verdelen in drie gewichtsklasses

  • ENVI schuift de implementie van Euro 7 naar achteren: lichte voertuigen vanaf 2027 en zware voertuigen vanaf 2031

De ENVI-leden keurden (12 oktober ’23) het verslag goed met 52 stemmen voor, 32 tegen en 1 onthouding. ENVI heeft 11 van de 12 compromisamendementen aangenomen.

De ENVI-commissie staat achter het EC-voorstel voor emissienormen voor vervuilende stoffen door auto’s. Voor lichte bedrijfswagens stelt ENVI een onderverdeling in drie categorieën op basis van hun gewicht voor.

Implementie Euro 7 normen uitgesteld

Waar de Europese Commissie voor de implementatie van de Euro 7 normen voor lichte voertuigen (auto’s en bestelwagens) en zware voertuigen,  respectievelijk juli 2025 en juli 2027 voorstelde, zet ENVI die respectievelijk op 2030 en 2031.

Minder deeltjesuitstoot door banden en remmen

De ENVI-leden willen de berekeningsmethoden en limieten voor de uitstoot van remdeeltjes en de slijtage van banden afstemmen op de internationale normen die momenteel worden ontwikkeld door de United Nations Economic Commission for Europe. Deze regels zouden gelden voor alle voertuigen, dus ook elektrische voertuigen.

Langere levensduur batterijen

Daarnaast bevat de tekst hogere minimale prestatie-eisen voor de duurzaamheid van batterijen voor auto's en bestelwagens dan de Commissie heeft voorgesteld.

Milieupaspoort voor voertuigen

Het voorstel bevat verder onder meer een bijgewerkt milieupaspoort voor voertuigen met informatie over brandstofverbruik, staat van de accu, emissiegrenswaarden, periodieke technische inspectieresultaten.

Volgende stappen

9 november: stemming in plenaire vergadering EP

Context Euro 7 emissienormen

De Europese Commissie (EC) publiceerde in november 2022 haar voorstel voor Euro 7 normen om de schadelijke uitstoot van nieuwe lichte- en zware wegvoertuigen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze moeten respectievelijk de Euro 6- en Euro VI-normen vangen. Het voorstel is gericht op alle technologieën en brandstoffen. Ook voegt deze regelgeving toe voor deeltjesemissies van remmen, banden en ammoniak voor auto's. Daarnaast worden strengere emissielimieten overwogen voor auto's en bestelwagens, met de nadruk op de duurzaamheid van batterijen.

Bron en meer lezen

Persbericht EP, 12 oktober 2023: Euro 7: MEPs back new rules to reduce road transport emissions

De geconsolideerde tekst van het verslag (komt binnenkort beschikbaar)