Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur: oproepen voor blue careers en regionale flagships

14 oktober 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie lanceerde op 13 oktober twee nieuwe oproepen in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF) gelanceerd. 

 • Met deze oproep stelt de Europese Commissie 15,1 miljoen euro beschikbaar.

 • De twee oproepen zijn "Blue careers voor een duurzame blauwe economie" en "Regionale flagship projecten ter ondersteuning van een duurzame blauwe economie in de zeebekkens van de EU".

 • Deadline om aanvragen in te dienen is 31 januari 2023.

Over de 2 oproepen

Met een budget van 7,5 miljoen euro wil de oproep "Blue careers" bijdragen tot de ontwikkeling van de volgende generatie blue skills en kansen bieden voor aantrekkelijke en duurzame maritieme loopbanen.

Doel is de vaardigheden te ontwikkelen om de Europese Green Deal-initiatieven ter bevordering van een duurzame blauwe economie te ondersteunen. De oproep heeft tot doel innovatieve samenwerkingsprojecten te ondersteunen die de sector van de blue economie en relevante mariene en maritieme onderwijs-/academische instellingen en/of aanbieders van beroepsopleidingen op alle niveaus samenbrengen. De oproep heeft een cofinancieringspercentage van 80%.

De regionale flagship oproep, met een begroting van 7,6 miljoen euro, is gericht op samenwerking tussen EU-zeebekkens, met name in de Atlantische Oceaan, de Zwarte Zee, de Middellandse Zee, het Oostzeegebied en de ultraperifere gebieden van de EU. Het cofinancieringspercentage bedraagt 80% voor alle onderwerpen (met uitzondering van onderwerp 5, waarvoor een cofinancieringspercentage van 85% geldt).

De oproep heeft betrekking op zes verschillende onderwerpen, waarvan Thema 1 zich focust op het Atlantisch gebied:

 • Thema 1: bevordering van de diversificatie van de visserijactiviteiten in het Atlantische gebied (2 miljoen euro beschikbaar)

 • Thema 2: paraatheid en bestrijding van mariene verontreiniging in de Zwarte Zee (0,6 miljoen euro beschikbaar)

 • Thema 3: bevordering van duurzaam vervoer en duurzame havens in het Middellandse Zeegebied (2,4 miljoen euro beschikbaar)

 • Onderwerp 4: bevordering van maritieme clusters als innovatieve factor voor een duurzame blauwe economie in het Middellandse Zeegebied (1 miljoen euro beschikbaar)

 • Thema 5: bevordering van duurzaam zee- en kusttoerisme in de ultraperifere gebieden (1 miljoen euro beschikbaar)

 • Thema 6: bevordering van regeneratieve oceaankweek in het Oostzeegebied (0,6 miljoen euro beschikbaar)

EMFAF-infodag

CINEA organiseert op 24 november 2022 in Brussel een infodag over de Blue careers en regionale flagship oproepen. Sprekers van CINEA en DG MARE lichten de aanvraagprocedure voor de twee oproepen toe en geven advies voor het schrijven van een succesvolle aanvraag. Tot slot kunnen de deelnemers deelnemen aan matchmaking-sessies om nieuwe partners te vinden.

Registreren kan via deze link. 

Hoe je projectaanvraag indienen?

Aanvragers moeten hun voorstel elektronisch indienen via het Funding & Tenders Portal.

Wanneer aanvragen?

Jouw aanvraag kan je indienen tot 31 januari 2023.  

Achtergrond

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF) ondersteunt de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en van het maritieme beleid van de Unie aan de hand van vier prioriteiten:

 • Bevordering van duurzame visserij en de instandhouding van mariene biologische hulpbronnen;

 • Bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie via concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;

 • De groei van een duurzame blauwe economie mogelijk maken en welvarende kustgemeenschappen bevorderen;

 • Het internationale oceaanbestuur versterken en veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen mogelijk maken.

Voor de periode 2021-2027 heeft het een totale begroting van 6,108 miljard euro om een op groei en werkgelegenheid gebaseerd herstel in Europa te bevorderen. De begroting is verdeeld in gedeeld (bv. beheerd door de lidstaten) en direct beheer (beheerd door de Europese Commissie, agentschappen en internationale organisaties).

De meeste EMFAF-acties in direct beheer die aan CINEA zijn gedelegeerd, zijn gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling door de Europese Commissie en worden uitgevoerd door middel van aanbestedingen (aankoop van diensten) en subsidies (bijdrage aan specifieke acties).

Meer informatie

webpagina van de oproep "Blue careers”

webpagina van de regionale flagship oproep

EMFAF-infodag

EMFAF infographic

Blue Careers cluster story